Eiropas Savienības un valsts atbalsta administrēšanai noteikti jauni apvienoti noteikumi

Valdība apstiprinājusi Zemkopības ministrijas (ZM) izstrādātos Ministru kabineta (MK) noteikumus „Kārtība, kādā administrē Eiropas Lauksaimniecības garantiju fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Zivsaimniecības fondu, kā arī valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauksaimniecībai, lauku un zivsaimniecības attīstībai”.

 

Normatīvajā aktā apvienotā jeb konsolidētā veidā atspoguļotas iepriekš vairākos ar Eiropas Savienības (ES) un valsts atbalsta administrēšanu saistītajos normatīvajos aktos ietvertās tiesību normas, kā arī precizētas Lauku atbalsta dienesta (LAD) klientu reģistrācijas veidlapas, kas nepieciešams vietējo pašvaldību administratīvi teritoriālās reformas dēļ.

 

Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā administrē, uzrauga valsts un ES atbalstu lauksaimniecībai, lauku un zivsaimniecības attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda (ELGF), Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Eiropas Zivsaimniecības fonda (EZF), kā arī šo fondu administrēšanā iesaistīto iestāžu kompetenci un pienākumus.

 

Normatīvais dokuments izstrādāts, lai vienkāršotu atbalsta saņemšanas nosacījumus, jo pārskatot ZM pārziņā esošo ES fondu administrēšanas mehānismu, radās nepieciešamība mainīt un optimizēt spēkā esošo normatīvo aktu struktūru. Tādējādi vienā normatīvajā aktā ir apvienotas tiesību normas, kas reglamentē valsts un ES atbalsta administrēšanas vispārīgos aspektus un ir saistošas galvenokārt administrēšanā iesaistītajām iestādēm.

 

Savukārt detalizētās tiesību normas, kas attiecas uz atbalsta pretendentiem un sīki reglamentē atbalsta saņemšanas nosacījumus, tiks pārceltas uz normatīvajiem aktiem par atbalsta piešķiršanu - maksājumu pieprasījumu iesniegšanas un izvērtēšanas kārtība, kā arī prasības attiecībā uz ELFLA un EZF logotipa izmantošanu.

 

Normatīvais akts stāsies spēkā pēc tā publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.

 

 

________________________________

 

Informāciju sagatavoja

Solveiga Lazovska

Preses un sabiedrisko attiecību nodaļas

vadītājas vietniece

tālrunis: 67027498

Solveiga.Lazovska@zm.gov.lv

 

 

  • Publicēts:
    19.06.2009