Eksperti Prāgā diskutē par izmaiņām ES pārtikas drošībā un kvalitātē

Šā gada 12.martā un 13.martā Zemkopības ministrijas (ZM) valsts sekretāres vietnieks Aivars Lapiņš Prāgā piedalās Čehijas prezidentūras organizētā konferencē par izmaiņām un uzlabojumiem Eiropas Savienības (ES) lauksaimniecības produktu kvalitātes likumdošanā un politikā nākotnē. Konferences gaitā notiek plašas ekspertu diskusijas par ES pārtikas kvalitātes politiku, kurās iesaistās gan valsts pārvaldes, gan nozares sabiedrisko organizāciju pārstāvji no visām ES dalībvalstīm.

Diskusijā par ES lauksaimniecībai noteiktajām prasībām un standartiem tiek apspriesti dalībvalstu viedokļi par ES ražotas pārtikas marķējumu,  tirdzniecības standartiem un ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm. Latvija uzskata, ka nav lietderīgi izstrādāt jaunu ES shēmu ar simbolu vai logo, jo jauna ES logo ieviešana radītu papildu izmaksas un administratīvo slogu ražotājiem. Tāpat ES kvalitātes shēmas jāattiecina tikai uz ES ražotiem produktiem, jo ES ražošanas prasību kontrole un uzraudzība uzņēmumos, kas vēlētos ražot ES ražošanas prasībām atbilstošu produkciju ārpus ES, būtu apgrūtināta. Latvija arī atbalsta viedokli, ka jāatļauj tādu produktu mazumtirdzniecība, kuri atbilst higiēnas, nekaitīguma un tirdzniecības standartu minimālajām prasībām. Neatbilstoša lieluma un standarta augļus un dārzeņus varētu tirgot par zemāku cenu, vienlaikus tomēr piedāvājot kvalitatīvu un nekaitīgu produktu. Līdz ar to patērētājam tiktu dota lielāka izvēles iespēja.   

 

Latvija uzskata, ka produkta marķējumā obligāti jānorāda izcelsmes valsts produktiem ar ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm (ĢN), kā arī - ka ģeogrāfiskās izcelsmes norādes ir jāaizsargā efektīvāk.

            Konferencē tiek izvērsta arī diskusija par bioloģisko lauksaimniecību, jo pēdējā laikā ievērojami palielinājusies sabiedrības interese par bioloģiskajiem produktiem. Eksperti norāda, ka viens no ES bioloģisko produktu vienotā tirgus attīstību kavējošiem faktoriem ir nepietiekamais bioloģisko produktu īpatsvars, ko vecinājis nepietiekams bioloģisko primāro produktu ražošanas apjoms un ar to saistītais nelielas bioloģiskās lauksaimniecības pārstrādes apjoms. Latvija pievienojas viedoklim, ka, lai attīstītu bioloģiskās produkcijas nonākšanu uz patērētāju galdiem, trešajās valstīs nepieciešams nodrošināt ES prasībām līdzvērtīgus kontroles pasākumus, jāturpina darbs pie Kopienas logotipa izstrādes un jāveic pasākumu komplekss tā atpazīstamības veicināšanai, lai patērētāji tiktu informēti par bioloģiskās lauksaimniecības produktiem.

Diskusijā par vispārējām sertifikācijas shēmām ZM atbalsta viedokli, ka ražotāju organizācijām aktīvi jāiesaistās kvalitatīvu produktu ražošanā, būtu jāizstrādā vadlīnijas, kuras sniegtu dalībvalstīm vienotus kritērijus sertifikācijas, uzraudzības un kontroles pasākumu līdzvērtīgai piemērošanai ES teritorijā. Tāpat ir jāsamazina administratīvās izmaksas un slogs, novēršot kontroles pasākumu dublēšanos un kompensējot sertifikācijas izmaksas lauksaimniekiem.

Ņemot vērā šīs konferences rezultātus, kā arī iepriekš Zaļajā grāmatā apkopoto sabiedrības viedokli, Eiropas Komisija līdz šā gada maijam plāno sagatavot ziņojumu par iespējamiem likumdošanas aktu priekšlikumiem pārtikas drošības politikas Eiropas Savienībā uzlabošanai.

Konferencē piedalās ES lauksaimniecības komisāre Marianna Fišere-Bēla, ES prezidējošās valsts Čehijas lauksaimniecības ministrs Petrs Gandalovičš, kā arī ES dalībvalstu nozares ministri, eksperti un sabiedrisko organizāciju pārstāvji – kopumā ap 300 dalībnieku. Latvijas lauksaimniekus konferencē pārstāv Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomes (LOSP) valdes priekšsēdētājs Armands Krauze.

 

________________________________

 

Informāciju sagatavoja

Solveiga Lazovska

Preses un sabiedrisko attiecību nodaļas

vadītājas vietniece

tālrunis: 67027498

Solveiga.Lazovska@zm.gov.lv

 

 

 

  • Publicēts:
    13.03.2009