Ierosināts veikt grozījumu Lauku atbalsta dienesta likumā

Šodien valsts sekretāru sanāksmē tika izsludināts Zemkopības ministrijas (ZM) izstrādātais grozījums Lauku atbalsta dienesta (LAD) likumā.

Grozījums Lauku atbalsta dienesta likumā paredz, ka lēmuma, ko Lauku atbalsta dienests pieņem par valsts un Eiropas Savienības finansējuma piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt, kā arī par atbalsta izmaksu vai atteikumu to izmaksāt, apstrīdēšana vai pārsūdzēšana neaptur tā darbību.

Grozījums likumā nepieciešams, lai nodrošinātu efektīvu finanšu līdzekļu pārvaldību un valsts un Eiropas Savienības fondu līdzekļu izmantošanu, jo, Lauku atbalsta dienesta pieņemtā lēmuma apstrīdēšanas vai pārsūdzēšanas gadījumos nav iespējams prognozēt izmaksājamā valsts un Eiropas Savienības atbalsta apjomu līdz šāda ierosinājuma izskatīšanas beigām.

Grozījumi stāsies spēkā pēc to apstiprināšanas Saeimā un publicēšanas laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

 

 

______________________________

Informāciju sagatavoja
Antra Elste
Preses un sabiedrisko attiecību nodaļas
pārvaldes vecākā referente
Tālrunis: 67878705
antra.elste@zm.gov.lv

 

  • Publicēts:
    19.02.2009