Iestājoties karstam un sausam laikam, ugunsbīstamība mežā palielinās

Iestājoties karstam un sausam laikam, ugunsbīstamība mežā palielinās

Uzmanību! Mežā visā Latvijā ir ļoti augsta ugunsbīstamība. Valsts meža dienests aicina neiet uz mežu, nekurināt ugunskurus arī tam paredzētās vietās, nesmēķēt, nebraukt ar motocikliem un kvadricikliem ārpus ceļiem. Mežā ugunsgrēks var sākties no vismazākās dzirksteles, apdraudot iedzīvotāju veselību un dzīvību, radot meža īpašniekiem zaudējumus. Saudzēsim mežu un tā iemītniekus!

 

Turpinoties karstam un sausam laikam, situācija mežā paliek kritiskāka un ugunsbīstamība palielinās. Valsts meža dienests aicina cilvēkus izvērtēt nepieciešamību doties uz mežu, tādējādi mazinot risku izcelties meža ugunsgrēkiem. 

 

Situācija mežā ir tik kritiska, ka pat vismazākā dzirkstele var izraisīt plaša apmēra ugunsgrēku, radot draudus gan iedzīvotāju veselībai un dzīvībai, gan nodarot kaitējumu videi, gan radot lielus zaudējumus meža īpašniekiem. Vairums meža ugunsgrēku izceļas tieši no cilvēka neapdomīgas rīcības ar uguni. Pat nevērīgi nomests, līdz galam nenodzēsts izsmēķis vai sērkociņš var izraisīt meža aizdegšanos. Apzinoties risku, nopietni jāizvērtē, vai patiešām kurināt ugunskuru mežā arī tam paredzētās, īpaši iekārtotās vietās. Pārvietojoties pa mežu vai purvu ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem, nekādā gadījumā nebraukt ārpus ceļiem. Jebkuram, atrodoties mežā, rūpīgi jāpārdomā sava rīcība un nekādā gadījumā neveikt tādas darbības, kas varētu izraisīt ugunsgrēku. 

 

Līdzšinējā statistika rāda, ka visbiežākais meža ugunsgrēku izcelšanās iemesls joprojām ir cilvēka apzināta, neapzināta vai neuzmanīga rīcība ar uguni. Ļoti bieži meža aizdegšanās iemesls ir līdz galam nenodzēsts ugunskurs. Tā, piemēram, pirms dažiem gadiem Kurzemē nakts laikā pie Usmas ezera izcēlās meža ugunsgrēks no makšķernieku nenodzēsta ugunskura, ka rezultātā izdega mežs 9,6 hektāru platībā. Atcerieties: dodoties projām, ugunskura vieta jānodzēš ar ūdeni, smiltīm vai smalku granti, un atstāt to drīkst tikai tad, kad ugunskurs vairs pilnīgi nemaz nekūp. 

 

Valsts meža dienests atgādina: Neej uz mežu! Uzmanīgi ar uguni! 

 

Kopumā šogad (līdz 14.07.2021.) Latvijā reģistrēts 301 meža ugunsgrēks un kopējā uguns skartā platība ir 274,6 hektāri, t.sk. 113,8 hektāri jaunaudžu.

_______________________________
Informāciju sagatavoja:
Selva Šulce,
Valsts meža dienesta preses sekretāre,
Tālr.: +371 67210366 
E-pasts: selva.sulce@vmd.gov.lv 
Tīmekļvietne: www.vmd.gov.lv

 

  • Publicēts:
    15.07.2021