Internetā izplatītā informācija, ka ZM cenšas panākt ģenētiski modificētu kultūraugu audzēšanu Latvijā, nav patiesa

„Internetā izplatītā informācija un uzsāktā ažiotāža, ka Zemkopības ministrija (ZM) it kā cenšas panākt, lai Latvijā sāktu audzēt ģenētiski modificētus (ĢM) kultūraugus, nav patiesa,” informē zemkopības ministrs Mārtiņš Roze.

„Zemkopības ministrija neatbalsta ģenētiski modificētu kultūraugu audzēšanu Latvijas teritorijā, un Eiropas Komisijas (EK) darba grupās balsos pret to, ja šāds jautājums tiks izskatīts. Savukārt EK darba grupās par ĢM pārtikas un ĢM dzīvnieku barības izplatīšanu tirgū ZM balsojumos atturas,” norāda ministrs.

Zemkopības ministrija izmanto visas saskaņā ar Eiropas Savienības (ES) likumdošanu paredzētās dalībvalsts tiesības noteikt ierobežojumus vai aizliegumus ES atļautu no ĢM organismiem iegūtu produktu apritei. Tā, piemēram, no 2009. gada 1. janvāra Latvijā ir spēkā Ministru kabineta noteikumi, kas nosaka regulējumu ĢM kultūraugu audzēšanai Latvijā.

„Šie noteikumi dažos masu medijos tiek interpretēti kā atļauja ĢM kultūraugu audzēšanai Latvijā, taču šī interpretācija nav pareiza, jo noteikumi nevis atļauj vai aizliedz ĢM kultūraugu audzēšanu, bet nosaka prasības, kas jāizpilda, pirms uzsākt šo audzēšanu, kā arī paredz uzraudzības un kontroles kārtību,” uzsver zemkopības ministrs un norāda: „Ja šādi noteikumi netiktu pieņemti, Latvijā būtu iespējams patvaļīgi, bez uzraudzības un kontroles audzēt ĢM kultūraugus.”

Eiropas Savienībā šobrīd ir atļauts audzēt tikai vienu ĢM kultūraugu – ĢM kukurūzu. Atļauja tās audzēšanai izdota 1998. gadā, kad Latvija vēl nebija ES dalībvalsts. Pašlaik Latvijā tās audzēšana nav aktuāla, jo kukurūzas ģenētiskās modifikācijas rezultātā ir iegūta tās izturība pret kaitēkli, kas Latvijā nav sastopams.

Ne ĢM rapša, ne ĢM cukurbiešu vai ĢM kartupeļu audzēšana ES teritorijā nav atļauta.

Informāciju sagatavoja:

Dagnija Muceniece

Preses un sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja

Tālrunis: 67027070

Dagnija.Muceniece@zm.gov.lv

  • Publicēts:
    15.01.2009