Izmaiņas aitu pārraudzības kārtībā

Valdība šodien apstiprināja Zemkopības ministrijas izstrādāto Ministru kabineta noteikumu projektu „Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 18.februāra noteikumos Nr.85 „Aitu pārraudzības kārtība””.

Noteikumos precizētas ganāmpulka īpašnieka tiesības un pienākumi, kā arī sertificētas personas un fiziskas personas, kas ir saņēmusi apliecību dzīvnieku pārraudzības veikšanai, pienākumi.

Tāpat aitu pārraudzības kārtībā atceltas normas, kurās noteikti Ciltsdarba valsts inspekcijas pienākumi. Turpmāk Ciltsdarba likuma un citu ar ciltsdarbu saistītu normatīvo aktu ievērošanu valstī kontrolēs un uzraudzīs Pārtikas un veterinārais dienests.

Noteikumi stāsies spēkā pēc to publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.
______________________________

Informāciju sagatavoja
Viktorija Kalniņa
Preses un sabiedrisko attiecību nodaļas
pārvaldes vecākā referente
Tālrunis: 67027622
viktorija.kalnina@zm.gov.lv

  • Publicēts:
    21.07.2009