Izmaiņas dzīvnieku, ganāmpulku un novietņu reģistrēšanas un dzīvnieku apzīmēšanas kārtībā

Valdība šodien apstiprināja Zemkopības ministrijas izstrādāto Ministru kabineta noteikumu projektu „Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 16.decembra noteikumos Nr.712 „Dzīvnieku, ganāmpulku un novietņu reģistrēšanas un dzīvnieku apzīmēšanas kārtība””.

Grozījumi veikti, lai ieviestu Komisijas 2008.gada 6.jūnija Regulas (EK) Nr.504/2008, ar ko īsteno Padomes Direktīvas 90/426/EEK un 90/427/EEK attiecībā uz zirgu dzimtas dzīvnieku identifikāciju tiesību normas.
Regulā noteikts, ka visiem zirgiem, kuri dzimuši pēc 2009.gada 1.jūlija, dalībvalsts nodrošina zirgu elektronisko apzīmēšanu.

Saskaņā ar Zemkopības ministrijas pakļautībā esošo iestāžu strukturālajām izmaiņām, kas paredz Ciltsdarba valsts inspekcijas likvidēšanu, tās funkcijas ar šī gada 1.jūliju tiek nodotas Pārtikas un veterinārajam dienestam un valsts aģentūrai „Lauksaimniecības datu centrs”, līdz ar to noteikumu projektā Ciltsdarba valsts inspekcija kontroles jomā tiek aizstāta ar Pārtikas un veterināro dienestu.

Vienlaikus noteikumu projektā tiek precizēta informācija par novietnē esošo nobarojamo cūku uzskaiti, nepieciešamās informācijas nosūtīšanu dzīvnieku izvešanai no Latvijas teritorijas, kā arī vaislas cūku apzīmēšanu.

Lai mazinātu administratīvo slogu, ganāmpulku īpašniekiem un turētājiem, noteikumu projektā tiek mainītas veidlapu formas, kas saistītas ar ganāmpulku/novietņu reģistrēšanu, dzīvnieku pārvietošanu un dzīvnieka apzīmēšanu.  


Izmaiņas stāsies spēkā pēc to publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.


______________________________

Informāciju sagatavoja
Viktorija Kalniņa
Preses un sabiedrisko attiecību nodaļas
pārvaldes vecākā referente
Tālrunis: 67027622
viktorija.kalnina@zm.gov.lv

  • Publicēts:
    17.06.2009