Izmaiņas gaļas liellopu pārraudzības kārtībā

Valdība šodien apstiprināja Zemkopības ministrijas izstrādāto Ministru kabineta noteikumu projektu „Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 2.janvāra noteikumos Nr.6 „Gaļas liellopu pārraudzības kārtība””.

Izmaiņas noteikumos paredz, ka turpmāk ganāmpulku īpašniekiem nebūs jānorāda teļa dzīvmasa uzreiz pēc tā piedzimšanas gaļas liellopu kontroles lapā, ņemot vērā, ka šī informācija valsts aģentūrai „Lauksaimniecības datu centrs” tiek paziņota ar apzīmēšanas aktu.

Veicot izmaiņas gaļas liellopu pārraudzības kārtībā, tiek vērsta ganāmpulku īpašnieku uzmanība uz darbībām, kas ir jāveic, lai dzīvnieku varētu ierakstīt ciltsgrāmatā – pirms tam liellopiem jānosaka atbilstību šķirnes īpašībām un tipam, kā arī jāveic eksterjera lineārā vērtēšana.

Noteikumos tiek atcelta norma par to, ka pārraugam jāslēdz līgums ar ganāmpulka īpašnieku un jāuztur līgumu reģistrs. Saskaņā ar Civillikumu pārraugs vienošanos ar ganāmpulka īpašnieku var noslēgt arī mutiski.

Tāpat noteikumi paredz, ka valsts aģentūra „Lauksaimniecības datu centrs” no 2010.gada 1.jūlija ganāmpulka īpašniekam nodrošinās iespēju gaļas liellopu pārraudzības datus reģistrēt arī elektroniski.

Noteikumi stāsies spēkā pēc to publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.
______________________________

Informāciju sagatavoja
Viktorija Kalniņa
Preses un sabiedrisko attiecību nodaļas
pārvaldes vecākā referente
Tālrunis: 67027622
viktorija.kalnina@zm.gov.lv

  • Publicēts:
    21.07.2009