Izmaiņas Lauksaimniecības un lauku attīstības likumā

Valdība šodien apstiprināja Zemkopības ministrijas izstrādātos grozījumus Lauksaimniecības un lauku attīstības likumā.

Lai īstenotu Lauku attīstības programmas 2007.–2013.gadam pasākumu „Lauksaimniekiem un mežsaimniekiem paredzēto konsultāciju pakalpojumu izmantošana” pilnā apjomā, grozījumi paredz, ka Ministru kabinetam nepieciešams noteikt kārtību, kādā atzīst mežsaimniecības konsultāciju pakalpojumu sniedzējus.

Likuma grozījumi precizē lēmuma pieņemšanas kārtību par atbalsta iesnieguma apstiprināšanu vai noraidīšanu, nosakot, ka valsts un Eiropas Savienības atbalsta administrēšanā iesaistītā institūcija lēmumu pieņem ne vēlāk kā piecu mēnešu laikā pēc tās kārtas noslēgšanas, kurā atbalsta iesniegums iesniegts. Līdz ar to tiks nodrošinās, ka atbalsta iesniegumu administrēšanas procesā tiks apstiprināti kvalitatīvākie atbalsta iesniegumi.

Grozījumi Lauksaimniecības un lauku attīstības likumā veikti saskaņā ar Zemkopības ministrijas pakļautībā esošo iestāžu strukturālajām izmaiņām – Ciltsdarba valsts inspekcijas funkcijas tiek nodotas PVD un valsts aģentūrai „Lauksaimniecības datu centrs”. Līdz ar to piena kvotu jomā PVD pārņem piena kvotu sistēmas – piena ražotāju un piena pircēju kontroli, bet „Lauksaimniecības datu centrs” - piena pircēju apstiprināšanu un tiešās tirdzniecības un piegādes piena kvotas gada deklarāciju administrēšanu.

Ņemot vērā, ka Latvijā nav nevienas atzītas ražotāju organizācijas, bet ir atzītas tikai divas ražotāju grupas, likumprojekts paredz deleģējumu Ministru kabineta noteikumu izstrādei, kas noteiks ražotāju organizāciju atzīšanas kārtību, darbības nosacījumus un kontroli, kā arī ražotāju organizāciju, tādējādi tiktu paplašināts ražotāju loks, kuri var saņemt atbalstu augļu un dārzeņu nozarē.

Tāpat likumprojektā noteikts, ka privāto vai publisko tiesību subjektam kā pastāvīgu funkciju var nodot saimniecību pārskatu sagatavošanu Lauku saimniecību uzskaites datu tīklam (SUDAT) un to pirmreizējo pārbaudi, kultūraugu ražības prognozēšanu, lauksaimniecības statistikas izlases apsekojumu, kā arī lauksaimniecības un lauku attīstības politikas nodrošināšanai nepieciešamās informācijas izplatīšanu lauku pašvaldībās saskaņā ar Zemkopības ministrijas sagatavoto pasūtījumu, izmantojot lauku konsultatīvo un informācijas apmaiņas sistēmu.


Izmaiņas stāsies spēkā pēc to apstiprināšanas Saeimā un publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.


______________________________

Informāciju sagatavoja
Viktorija Kalniņa
Preses un sabiedrisko attiecību nodaļas
pārvaldes vecākā referente
Tālrunis: 67027622
viktorija.kalnina@zm.gov.lv

  • Publicēts:
    29.05.2009