Izmaiņas mājas (istabas) dzīvnieku labturības prasībās


Valdība šodien apstiprināja Zemkopības ministrijas (ZM) izstrādātos grozījumus Ministru kabineta (MK) noteikumos „Labturības prasības mājas (istabas) dzīvnieku turēšanai, tirdzniecībai, pārvadāšanai un demonstrēšanai publiskās izstādēs, kā arī suņa apmācībai”.

Grozījumi precizē īpašās prasības suņa turēšanai un īpašās prasības kaķa turēšanai, prasības tirdzniecībai ar mājas (istabas) dzīvniekiem, un prasības to demonstrēšanai publiskās izstādēs, kā arī mājas (istabas) dzīvnieka īpašnieka un turētāja tiesības un pienākumus.

Tāpat precizēts arī normatīvā akta nosaukums.

Grozījumi stāsies spēkā pēc to publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.

 

______________________________

Informāciju sagatavoja
Antra Elste
Preses un sabiedrisko attiecību nodaļas
pārvaldes vecākā referente
Tālrunis: 67878705
antra.elste@zm.gov.lv

  • Publicēts:
    30.06.2009