Izstrādātas jaunas prasības augļu un dārzeņu kvalitātei, klasifikācijai un marķējumam

Zemkopības ministrija (ZM) izstrādājusi Ministru kabineta (MK) noteikumu projektu „Svaigu augļu un dārzeņu kvalitātes, klasifikācijas un marķējuma prasības”, ko šodien izsludināja valsts sekretāru sanāksmē.

Noteikumu projekts nosaka svaigu augļu un dārzeņu kvalitātes un klasifikācijas prasības, tostarp prasības izplatīšanai mazumtirdzniecībā atsevišķiem augļiem un dārzeņiem, kam ir noteikti specifiski tirdzniecības standarti.

Noteikumu uzraudzību un izpildi kontrolē Pārtikas un veterinārais dienests (PVD).

Normatīvā akta noteikumu projektā noteikts, ka lai novērtētu uz trešo valsti izvedamā produkta atbilstību standartam, tirgotājs nosūta PVD teritoriālajai struktūrvienībai iesniegumu par produkta atbilstības novērtēšanu. Iesniegumā būs jānorāda norāda produkta veids un daudzums, plānotais izvešanas datums, kā arī nosaukums un adrese.

Savukārt, lai novērtētu no trešās valsts ievedamā produkta atbilstību standartam, tirgotājam ne vēlāk kā 24 stundas pirms paredzētās atbilstības pārbaudes jānosūta valsts robežas kontroles punkta inspektoram iesniegums par produkta atbilstības novērtēšanu. Iesniegumā jānorāda datums, kad produktu krava šķērsos Latvijas valsts robežu, kā arī produkta veids, daudzums un partiju skaits.

Izmaksas, kas saistītas ar produkta ievešanu, izvešanu un atkārtotu novērtēšanu, kā arī ar produkta atpakaļnosūtīšanu, iznīcināšanu, nosūtīšanu pārstrādei vai izmantošanai dzīvnieku barībā, būs jāsedz tirgotājam.

Noteikumi stāsies spēkā pēc to apstiprināšanas valdībā un publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.


______________________________

Informāciju sagatavoja
Antra Elste
Preses un sabiedrisko attiecību nodaļas
pārvaldes vecākā referente
Tālrunis: 67878705
antra.elste@zm.gov.lv


 

  • Publicēts:
    30.04.2009