Izstrādātas prasības mājputnu un zaķveidīgo gaļas apritei nelielā daudzumā

Zemkopības ministrija (ZM) izstrādājusi Ministru kabineta (MK) noteikumu projektu „Veterinārās prasības mājputnu un zaķveidīgo gaļas apritei nelielā daudzumā”, ko šodien izsludināja valsts sekretāru sanāksmē.

Šobrīd Latvijā spēkā ir Ministru kabineta 2006.gada 11.aprīļa noteikumi Nr.286 „Obligātās nekaitīguma prasības mājputnu un zaķveidīgo gaļas apritei nelielos daudzumos” , kas nosaka prasības neliela daudzuma mājputnu un zaķveidīgo gaļas iegūšanai, uzglabāšanai, transportēšanai un izplatīšanai tieši galapatērētājam vai komersantam, kas nodarbojas ar mazumtirdzniecību Latvijā un svaigo gaļu piegādā tieši galapatērētājam.

Noteikumu projekts izstrādāts, lai precizētu saimniecības īpašnieka vai valdītāja pienākumus, kā arī informāciju, kas norādāma uz gaļas iesaiņojuma un gaļas izplatīšanai nepieciešamajos dokumentos. Paredzams, ka turpmāk uz iesaiņojuma būs jānorāda produkta nosaukums, neto masa, derīguma termiņš, uzglabāšanas nosacījumi, kā arī saimniecības nosaukums un tās adrese.

Tāpat noteikumi paredz, ka pirmskaušanas apskati un pēckaušanas veterināro ekspertīzi var veikt ne tikai valsts pilnvarots veterinārārsts, bet arī atbilstoši apmācītas personas.
Tirdzniecības vietā, kurā pārdod svaigu mājputnu un zaķveidīgo gaļu, izvieto norādi „dzīvnieki kauti saimniecības kautuvē”.

Prasību ievērošanu uzraudzīs un kontrolēs Pārtikas un veterinārais dienests.

Noteikumu projekts stāsies spēkā pēc tā apstiprināšanas valdībā un publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.

______________________________

Informāciju sagatavoja
Viktorija Kalniņa
Preses un sabiedrisko attiecību nodaļas
pārvaldes vecākā referente
Tālrunis: 67027622
viktorija.kalnina@zm.gov.lv

  • Publicēts:
    16.04.2009