Izstrādāti aitu gaļas marķēšanas noteikumi

Zemkopības ministrija izstrādājusi Ministru kabineta noteikumu projektu „Noteikumi par aitu gaļas marķēšanu”, ko šodien izsludināja valsts sekretāru sanāksmē.

Noteikumi paredz kārtību, kādā marķē Latvijā audzētu un nokautu mājas aitu gaļu, ieviešot prasību kaušanas laikā identificēt visas aitas pēc vecuma, izdarot atzīmi uz liemeņa. Līdz ar to tiktu izdalītas tās aitas (jēri), kas nokautas līdz 12 mēnešu vecumam, un pārējās aitas.

Šī identifikācija aitas gaļas marķējumā būs jāsaglabā visos pārtikas aprites posmos, lai galapatērētājam būtu nodrošināta informācija par dzīvnieka vecumu, no kura iegūta gaļa un līdz ar to arī gaļas kvalitātes un garšas īpašībām.

Paredzams, ka jaunās prasības attieksies uz Latvijā audzētu un nokautu aitu gaļu, kā arī no trešajām valstīm ievestu aitu gaļu.

Noteikumu projekts stāsies spēkā pēc tā apstiprināšanas valdībā un publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.


______________________________

Informāciju sagatavoja
Viktorija Kalniņa
Preses un sabiedrisko attiecību nodaļas
pārvaldes vecākā referente
Tālrunis: 67027622
viktorija.kalnina@zm.gov.lv

  • Publicēts:
    23.07.2009