Izstrādāti noteikumi par 2009. gada valsts atbalstu meža nozarei

Valdība šodien apstiprināja Zemkopības ministrijas (ZM) izstrādātos Ministru kabineta (MK) noteikumus „Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība meža nozares attīstībai 2009. gadā”.

Atbalsts paredzēts meža nozares atbalsta un attīstības programmu un projektu finansēšanai, zinātniskās izpētes un valsts uzņemto starptautisko saistību projektu izpildes finansēšanai. Atbalsta kopējais apmērs 2009.gadā ir 581 700 lati.

Noteikumi nosaka izpētes un attīstības projektu vērtēšanas kritērijus, projektu iesniegšanas, vērtēšanas, līgumu slēgšanas un finansēšanas kārtību valsts atbalstam meža nozares attīstībai.

Meža nozares atbalsta un attīstības programmu un projektu finansēšanai atbalsts paredzēts 225 400 latu apmērā. Zinātniskās izpētes projektu finansēšanai atvēlēti 317 000 lati, bet valsts starptautisko saistību izpildei meža monitoringa pasākumu veikšanai, tas ir - CO2 piesaistes un emisijas noteikšanai zemes izmantošanas, zemes izmantošanas maiņas un mežsaimniecības sektorā par 1990.–2008.gadu un Eiropas meža monitoringa sistēmas attīstības projekta ieviešanai – 37 000 latu. Savukārt ekspertu atalgojumam par projektu iesniegumu un projektu izpildes pārskatu izvērtēšanu piešķirti 2300 lati.

Noteikumi stāsies spēkā pēc to publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.


______________________________

Informāciju sagatavoja
Antra Elste
Preses un sabiedrisko attiecību nodaļas
pārvaldes vecākā referente
Tālrunis: 67878705
antra.elste@zm.gov.lv


 

  • Publicēts:
    09.06.2009