Izstrādāti noteikumi par dzīvnieku kapsētām un aizsargjoslu noteikšanu ap tām

Zemkopības ministrija (ZM) izstrādājusi Ministru kabineta (MK) noteikumu projektu „Dzīvnieku kapsētu iekārtošanas, reģistrācijas, uzturēšanas, darbības izbeigšanas un likvidēšanas kārtība un aizsargjoslu ap dzīvnieku kapsētām noteikšanas metodika”, ko šodien izsludināja valsts sekretāru sanāksmē.

Noteikumu projekta mērķis ir nodrošināt cilvēku un dzīvnieku veselībai, dzīvībai un apkārtējai videi nekaitīgu mājas (istabas) dzīvnieku līķu un to pelnu aprakšanu un novērst jebkuru patogēnu izkliedes risku.

 Izstrādātie noteikumi nosaka  dzīvnieku kapsētā apglabājamās dzīvnieku sugas, kas nav lauksaimniecības dzīvnieki, kapsētu reģistrācijas, iekārtošanas un uzturēšanas kārtību. Plānots, ka dzīvnieku kapsētas turpmāk varēs reģistrēt arī elektroniski, nosūtot attiecīgai teritoriālai Pārtikas un veterinārā dienesta (PVD) struktūrvienībai iesniegumu.

Tāpat noteikumu projektā iekļauta metodika, kas nosaka aizsargjoslu ap dzīvnieku kapsētām izveidi, paredzot, ka turpmāk aizsargjoslas platumu saskaņos Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūra.

Līdz ar šo noteikumu pieņemšanu spēku zaudēs MK 2004.gada 27.jūlija noteikumi Nr.632 „Dzīvnieku kapsētu iekārtošanas un uzturēšanas kārtība” un MK 1999.gada 22.jūnija noteikumi Nr.225 „Aizsargjoslu ap dzīvnieku kapsētām noteikšanas metodika”.

Noteikumu projekts stāsies spēkā pēc tā apstiprināšanas valdībā un publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.

______________________________

Informāciju sagatavoja
Viktorija Kalniņa
Preses un sabiedrisko attiecību nodaļas
pārvaldes vecākā referente
Tālrunis: 67027622
viktorija.kalnina@zm.gov.lv

  • Publicēts:
    09.04.2009