Izstrādāts noteikumu projekts par 2009. gada valsts atbalstu meža nozarei

Zemkopības ministrija (ZM) izstrādājusi Ministru kabineta (MK) noteikumu projektu „Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība meža nozares attīstībai 2009. gadā”, kas izsludināts valsts sekretāru sanāksmē.

Atbalsts paredzēts meža nozares atbalsta un attīstības programmu un projektu finansēšanai, zinātniskās izpētes un valsts uzņemto starptautisko saistību projektu izpildes finansēšanai. Atbalsta kopējais apmērs 2009.gadā ir 852 903 lati.

Noteikumu projekts nosaka izpētes un attīstības projektu vērtēšanas kritērijus, projektu iesniegšanas, vērtēšanas, līgumu slēgšanas un finansēšanas kārtību valsts atbalstam meža nozares attīstībai.

Meža nozares atbalsta un attīstības programmu un projektu finansēšanai atbalsts paredzēts 280 700 latu apmērā. Zinātniskās izpētes projektu finansēšanai atvēlēti 537 203 lati, bet valsts starptautisko saistību izpildei meža monitoringa pasākumu veikšanai, tas ir - CO2 piesaistes un emisijas noteikšanai zemes izmantošanas, zemes izmantošanas maiņas un mežsaimniecības sektorā par 1990.–2008.gadu un Eiropas meža monitoringa sistēmas attīstības projekta ieviešanai – 30 000 latu. Savukārt ekspertu atalgojumam par projektu iesniegumu un projektu izpildes pārskatu izvērtēšanu piešķirti 5000 lati.

Noteikumi stāsies spēkā pēc to apstiprināšanas valdībā un publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.

 

______________________________

Informāciju sagatavoja
Antra Elste
Preses un sabiedrisko attiecību nodaļas
pārvaldes vecākā referente
Tālrunis: 67878705
antra.elste@zm.gov.lv

 

  • Publicēts:
    30.01.2009