J.Dūklavs tiksies ar Igaunijas un Lietuvas zemkopības ministriem

Rīt, 2.jūlijā zemkopības ministrs Jānis Dūklavs dosies darba vizītē uz Sāremā (Igaunija), kur plānota tikšanās ar Baltijas valstu zemkopības ministriem. Vizītes laikā amatpersonas pārrunās jautājumus par Eiropas Savienības (ES) Kopējo zivsaimniecības politiku un spriedīs par lauksaimniecības produktu tirdzniecības iespējām ar trešajām valstīm.

Jānis Dūklavs, tiekoties ar Igaunijas un Lietuvas zemkopības ministriem, paudīs Latvijas nostāju saistībā ar ES Kopējās zivsaimniecības politikas reformu, tostarp zvejas kapacitātes pārvaldību un zvejas regulēšanu, un ar kaimiņvalstu pārstāvjiem pārrunās par lauksaimniecības produktu tirdzniecību.

Ņemot vērā, ka ES dalībvalstīm, tai skaitā arī Latvijai, šobrīd būtiska ir divpusēju un daudzpusēju tirdzniecības līgumu slēgšana, Baltijas valstu pārstāvji tikšanās laikā pārrunās iespējas palielināt lauksaimniecības produkcijas eksporta apjomu trešajām valstīm.

No pašlaik notiekošajām divpusējām tirdzniecības sadarbības sarunām Latvijai būtiskākās ir sarunas par brīvās tirdzniecības līguma noslēgšanu starp ES un Ukrainu, savukārt Latvijas lauksaimniecības produktu eksportā ir jāpatur jau esošie tirgi un jāattīsta jauni.


______________________________

Informāciju sagatavoja
Viktorija Kalniņa
Preses un sabiedrisko attiecību nodaļas
pārvaldes vecākā referente
Tālrunis: 67027622
viktorija.kalnina@zm.gov.lv

  • Publicēts:
    01.07.2009