Kompensēs akvakultūras dzīvnieku infekcijas slimību apkarošanas laikā radušos zaudējumus


Valdība šodien apstiprināja Zemkopības ministrijas (ZM) izstrādātos Ministru kabineta (MK) noteikumus „Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 15.marta noteikumos Nr.177 „Kārtība, kādā piešķir un dzīvnieku īpašnieks saņem kompensāciju par zaudējumiem, kas radušies valsts uzraudzībā esošās dzīvnieku infekcijas slimības vai epizootijas uzliesmojuma laikā””.

Noteikumu grozījumi nosaka kompensācijas apmēru akvakultūras dzīvnieku īpašniekam, ja radušies zaudējumi neeksotisko akvakultūras dzīvnieku infekcijas slimību apkarošanas laikā.

Kompensācija paredzēta, ja tiek iznīcināti akvakultūras dzīvnieki, to sperma, olšūnas un gametas, radušies bojājumi akvakultūras dzīvnieku audzētavas materiāltehniskajā aprīkojumā (bojāts mazvērtīgais inventārs un pamatinventārs), kā arī zaudējumi no akvakultūras dzīvnieku audzētavas dezinfekcijas.

 Lai ievērotu sanitāros un fitosanitāros pasākumus, kas noteikti tirdzniecībā starp Eiropas Savienības dalībvalstīm un trešajām valstīm, Latvijā ir svarīgi kontrolēt akvakultūras dzīvnieku infekcijas slimību epizootisko stāvokli un, ja nepieciešams, veikt ierobežojošus pasākumus akvakultūras dzīvnieku audzētavā, bet tas rada zaudējumus akvakultūras dzīvnieku īpašniekam. Ministru kabineta noteikumu pieņemšana Latvijas akvakultūras dzīvnieku audzētājiem dod iespēju daļēji segt slimību apkarošanas procesā radītos zaudējumus.

Noteikumi stāsies spēkā pēc to publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.


______________________________

Informāciju sagatavoja
Viktorija Kalniņa
Preses un sabiedrisko attiecību nodaļas
pārvaldes vecākā referente
Tālrunis: 67027622
viktorija.kalnina@zm.gov.lv

  • Publicēts:
    24.03.2009