Kontrolējošie dienesti veiks regulārus reidus lielajos Rīgas tirgos

Šā gada 5.augustā Zemkopības ministrijā (ZM) notika pirmā Starpinstitūciju koordinācijas grupas sanāksme nelegālās pārtikas tirdzniecības apkarošanā, kurā tika apspriesti šīs koordinācijas grupas uzdevumi un nolikuma projekts. Par Starpinstitūciju koordinācijas darba grupas nelegālās pārtikas tirdzniecības apkarošanai izveidošanu vienojās zemkopības ministrs Jānis Dūklavs un iekšlietu ministre Linda Mūrniece šā gada jūlijā, apspriežot kopīgu dienestu rīcību nelegālās lauksaimniecības produktu un pārtikas preču tirdzniecības apkarošanā.

Sanāksmē plašāk tika apspriesti darba grupas uzdevumi un tiesības, kā arī iztirzāti iespējamie nelegālās pārtikas veidošanās ceļi. Darba grupas locekļi atzina, ka nelegālā pārtika var veidoties gan ražošanas procesā, gan tās izplatīšanas procesā – vairumtirdzniecībā, mazumtirdzniecībā, noliktavās, ēdināšanas uzņēmumos, preču pārmarķēšanas procesā. Tāpat nelegālā prece veidojas arī citos lauksaimniecības preču sektoros – īpaši ievedot valstī augu aizsardzības līdzekļus un dekoratīvo augu stādāmo materiālu.

Darba grupas locekļi arī analizēja produkta ceļu no ražošanas līdz pircējam, lai noteiktu riska faktorus nelegālās pārtikas rašanās procesā. Par tādiem tika atzīti gan sociāli ekonomiskā situācija Latvijā, gan situācija Rīgas tirgos un tā dēvētā ratiņu tirdzniecība, tāpat arī lielās tirdzniecības vietas un pārtikas vairumtirdzniecības bāzes.

Tika arī atzīts, ka nepieciešama institūciju koordinēta sadarbība nelegālās pārtikas apkarošanā, kā arī regulāra kontrolējošu akciju un reidu rīkošana pārtikas izplatīšanas un iznīcināšanas vietās. Tāpat nepieciešama policijas aktīva iesaistīšanās operatīvajā darbā.

Nelegālās pārtikas tirdzniecības apkarošanas starpinstitūciju koordinācijas grupas sanāksmē tika nolemts jau tuvākajā laikā rīkot kontrolējošu akciju Rīgas Centrāltirgū, kas notiktu, iespējams, arī ārpus oficiālā tirgus darba laika. Tāpat jāveic arī nepieciešamās informācijas apkopošana, likumdošanas sakārtošana, kā arī jāveic kopīgas pārbaudes riska vietās, ko kopīgi organizētu vairāki kontrolējošie dienesti. Darba grupas locekļi arī regulāri informēs zemkopības, finanšu un iekšlietu ministrus par sasniegtajiem rezultātiem un pieņemtajiem lēmumiem.

Koordinācijas grupā, ko vada Zemkopības ministrijas (ZM) Starptautisko lietu un stratēģijas analīzes departamenta Stratēģijas analīzes nodaļas vadītājs Pēteris Lībietis, darbojas arī pārstāvji no ZM Veterinārā un pārtikas pārstrādes departamenta, Pārtikas un veterinārā dienesta, Valsts augu aizsardzības dienesta, Finanšu ministrijas, Valsts ieņēmumu dienesta un Ekonomikas policijas.

Nākamā Starpinstitūciju koordinācijas grupas nelegālās pārtikas tirdzniecības apkarošanā sanāksme notiks aptuveni pēc mēneša, un turpmāk tā sanāks ne retāk kā reizi ceturksnī.

Informāciju sagatavoja

Solveiga Lazovska

Preses un sabiedrisko attiecību nodaļas

vadītājas vietniece

tālrunis: 67027498

Solveiga.Lazovska@zm.gov.lv

  • Publicēts:
    17.07.2009