Labības tirgus intervences pasākumiem lietos pavadzīmes ar Valsts ieņēmumu dienesta piešķirtu numuru

Valdība šodien apstiprināja Zemkopības ministrijas (ZM) izstrādātos grozījumus Ministru kabineta (MK) noteikumiem „Labības tirgus intervences pasākumu administrēšanas un uzraudzīšanas kārtība”.

Grozījumi nepieciešami, jo Padomes Regula par labības tirgus kopīgo organizāciju tiek aizstāta ar 2007.gada 22.oktobra Padomes Regulu (EK), ar ko izveido lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju un paredz īpašus noteikumus dažiem lauksaimniecības produktiem. Turklāt 2008.gada 18.jūlijā ir pieņemta Eiropas Komisijas Regula (EK), kas nosaka kārtību, kādā maksājumu aģentūras vai intervences aģentūras pārņem labību un analīzes metodes labības kvalitātes noteikšanai.

Pamatojoties uz 2005.gada 1.decembra Saeimā pieņemto likumu „Grozījumi likumā „Par nodokļiem un nodevām”” un MK noteikumiem „Noteikumi par pavadzīmēm ar Valsts ieņēmuma dienesta piešķirtiem numuriem”, kuros nodokļu aprēķināšanai un uzskaitei ar 2009.gada 1.janvāri paredzēts lietot nevis stingrās uzskaites pavadzīmes-rēķinus, bet pavadzīmes ar Valsts ieņēmumu dienesta piešķirtu numuru, ir nepieciešams grozīt MK noteikumus „Labības tirgus intervences pasākumu administrēšanas un uzraudzīšanas kārtība”.

Grozījumi stāsies spēkā pēc to publicēšanas laikrakstā „ Latvijas Vēstnesis”.

______________________________

Informāciju sagatavoja
Antra Elste
Preses un sabiedrisko attiecību nodaļas
pārvaldes vecākā referente
Tālrunis: 67878705
antra.elste@zm.gov.lv


 

  • Publicēts:
    03.03.2009