Latvija pievienojas starptautiskajam līgumam par tropu kokmateriāliem

Valdība šodien apstiprināja Zemkopības ministrijas (ZM) izstrādātos Ministru kabineta (MK) noteikumus "Par 2006.gada Starptautisko nolīgumu par tropu kokmateriāliem".

Kopš 1986.gada pastāv Starptautiskā Tropiskās koksnes organizācija, kas ir starpvaldību institūcija un kas izveidota Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) sastāvā. Organizācijas mērķis ir veicināt tropisko mežu aizsardzību un ilgtspējīgu attīstību, kā arī tropiskās koksnes resursu racionālu izmantošanu un tirdzniecību. Organizācijas locekļiem saistošs ir 2006.gada Starptautiskais nolīgums par tropu kokmateriāliem, kas stājies spēkā 2008.gada 1.februārī un nosaka Organizācijas darbības lauku un mērķus.

Lai gan Latvija importē ļoti nelielu tropiskās koksnes daudzumu, tomēr kā ES dalībvalstij tai ir pienākums pievienoties 2006.gada Starptautiskajam nolīgumam par tropu kokmateriāliem.

Noteikumi "Par 2006.gada Starptautisko nolīgumu par tropu kokmateriāliem" paredz pieņemt un apstiprināt 2006.gada Starptautisko nolīgumu par tropu kokmateriāliem. Turpmāk Latvijai kā pilntiesīgai ES dalībvalstij un kā Starptautiskās Tropiskās koksnes organizācijas loceklei būs iespējas iesaistīties tropiskās koksnes ražotājvalstu un patērētājvalstu sadarbības veicināšanā un politikas attīstīšanā, kā arī izmantot pieeju objektīvai un visaptverošai informācijai – tropiskās koksnes tirgus ziņojumiem, ekonomiskiem pētījumiem, statistikas datiem par tirdzniecību un ražošanu u.c. Obligātās iemaksas Starptautiskās Tropiskās koksnes organizācijas administratīvajā kontā veiks Eiropas Kopiena.

Noteikumi stāsies spēkā pēc to publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.

______________________________

Informāciju sagatavoja
Antra Elste
Preses un sabiedrisko attiecību nodaļas
pārvaldes vecākā referente
Tālrunis: 67027622
antra.elste@zm.gov.lv

  • Publicēts:
    06.01.2009