Latvijas Lauku attīstības programmas un Rīcības programmas Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta apguve uz 2009. gada 1. jūliju

Latvijas Lauku attīstības programmā 2007.- 2013. gadam (LAP) pieejamais publiskais finansējums ir LVL 956 970 484. Kopš LAP īstenošanas uzsākšanas brīža uz šī gada 1.jūliju izsludinātajās iesniegumu kārtās reģistrēto iesniegumu publiskais finansējums jau sasniedzis LVL 315 515 624, kas ir 33% no programmai pieejamā publiskā finansējuma.

Apstiprināto iesniegumu kopējais publiskais finansējums ir LVL 330 746 697 jeb 34,5% no kopējā pieejamā publiskā finansējuma, ietverot pārejošas saistības no iepriekšējā programmēšanas perioda. Savukārt kopā izmaksātais publiskais finansējums jau sasniedzis LVL 126 978 507 jeb 13,3% no kopējā pieejamā publiskā finansējuma, ietverot pārejošās saistības no iepriekšējā programmēšanas perioda.

Kopējais reģistrēto iesniegumu skaits ir 9 241, neskaitot platību maksājumu iesniegumus, no tiem 6 042 jeb 65% ir apstiprināto iesniegumu skaits un 2 371 jeb 26% apmaksāto iesniegumu skaits.

No LAP atbalsta pasākumiem var izdalīt trīs pasākumus, kuriem ir vislielākais apstiprināto iesniegumu publiskais finansējums:

1) 1.ass pasākums „Lauku saimniecību modernizācija”, kuram apstiprināto iesniegumu publiskais finansējums ir LVL 66 209 050 jeb 20% no kopējā apstiprināto iesniegumu  publiskā finansējuma un apstiprināto iesniegumu skaits ir 2 450 jeb 40,5% no visa apstiprināto iesnieguma skaita;

2) 3.ass pasākums „Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem”, kuram apstiprināto iesniegumu publiskais finansējums ir LVL 31 802 858 jeb 9,6% no kopējā apstiprināto iesniegumu publiskā finansējuma un apstiprināto iesniegumu skaits ir 416 jeb 7% no visa apstiprināto iesnieguma skaita;

3) 3.ass pasākums „Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai”, ietverot ar lauksaimniecību nesaistītu darbību dažādošanu, kuram apstiprināto iesniegumu publiskais finansējums ir LVL 29 555 890 jeb 8,9% no kopējā apstiprināto iesniegumu publiskā finansējuma un apstiprināto iesniegumu skaits ir 188 jeb 3% no visa apstiprināto iesnieguma skaita.

Rīcības programmā Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai Latvijā 2007. – 2013. gadam (ZRP) pieejamais publiskais finansējums ir LVL 117 148 585. Kopš ZRP īstenošanas uzsākšanas brīža uz šī gada 1.jūliju izsludinātajās iesniegumu kārtās reģistrēto iesniegumu publiskais finansējums jau sasniedzis LVL 63 864 390, kas ir 55% no programmai pieejamā publiskā finansējuma.

Apstiprināto iesniegumu kopējais publiskais finansējums ir LVL 33 070 897 jeb 28% no pieejamā publiskā finansējuma, savukārt izmaksātais atbalsts ir sasniedzis LVL 7 196 394, kas lielākoties jeb 97% no kopējā izmaksātā publiskā finansējuma ir izmaksāts par zvejas aktivitāšu pilnīgu pārtraukšanu.

______________________________

Informāciju sagatavoja
Viktorija Kalniņa
Preses un sabiedrisko attiecību nodaļas
pārvaldes vecākā referente
Tālrunis: 67027622
viktorija.kalnina@zm.gov.lv

  • Publicēts:
    09.07.2009