Lauksaimniecības datu centram papildus funkcijas

Zemkopības ministrija izstrādājusi Ministru kabineta noteikumu projektu „Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 3.augusta noteikumos Nr.663 „Valsts aģentūras „Lauksaimniecības datu centrs””, ko šodien izsludināja valsts sekretāru sanāksmē.

Ņemot vērā, ka Zemkopības ministrija ir izdarījusi izmaiņas saistībā ar pakļautībā esošo iestāžu strukturālajām izmaiņām, noteiktas Ciltsdarba valsts inspekcijas funkcijas paredzēts nodot Lauksaimniecības datu centram.

Paredzams, ka turpmāk slaucamo govju un piena šķirņu kazu virspārraudzību, biedrību un nodibinājumu izvērtēšanu šķirnes dzīvnieku audzētāju organizācijas statusa piešķiršanai un komersantu, kas nodarbojas ar mākslīgo apsēklošanu un embriju transplantāciju, izvērtēšanu veiks Lauksaimniecības datu centrs. Tāpat datu centrs veiks ciltsdarbā nodarbināto personu sertifikāciju un jaunu lauksaimniecības dzīvnieku šķirņu apstiprināšanu.

Atbilstoši grozījumiem normatīvajos aktos par slaucamo govju un piena šķirņu kazu pārraudzību plānots, ka datu centrs turpmāk veiks arī slaucamo govju un piena šķirņu kazu pārraudzības datu bāzes riska faktoru analīzi.


Noteikumu projekts stāsies spēkā pēc tā apstiprināšanas valdībā un publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.

______________________________

Informāciju sagatavoja
Viktorija Kalniņa
Preses un sabiedrisko attiecību nodaļas
pārvaldes vecākā referente
Tālrunis: 67027622
viktorija.kalnina@zm.gov.lv

  • Publicēts:
    09.07.2009