Lauksaimnieki aprīlī turpina saņemt maksājumus

Aprīlī, tuvojoties pavasara sējas darbiem, Zemkopības ministrija (ZM) turpina izmaksāt lauksaimniekiem dažāda veida atbalstu – subsīdijas, Eiropas Savienības (ES) platību un dzīvnieku maksājumus.

Informācija par plānotajām izmaksām ir pieejama Lauku atbalsta dienesta (LAD) interneta mājas lapas saitē http://www.lad.gov.lv/index.php?d=3573. Aprīlī lauksaimniekiem tiks veikti šādi maksājumi:

- vienotais platību maksājums – 9 800 000 latu apmērā;

- papildus valsts tiešie maksājumi par laukaugu un lopbarības platībām – 1 100 000 latu apmērā;

- atdalītie papildu valsts tiešie maksājumi par laukaugu platībām – 2 800 000 latu apmērā;

- mazāk labvēlīgo apvidu maksājums 4 000 000 latu apmērā;

- Agrovides maksājumi – 15 900 000 latu apmērā.

Valsts atbalsta (subsīdiju) pasākumu ietvaros aprīlī prioritāri tiks veikti maksājumi par ciltsdarba pakalpojumiem un kredītprocentu dzēšanai. Tādējādi no 6.aprīļa līdz 9.aprīlim tiks veikti avansa maksājumi par organizāciju sniegtajiem pakalpojumiem 35,97 latu apmērā par ģenētiskās kvalitātes un produktivitātes noteikšanu pārraudzībā esošai govij. Savukārt no 20.aprīļa līdz 30.aprīlim izmaksās atbalsta maksājumu investīciju kredītprocentu daļējai dzēšanai, proporcionāli šobrīd pieejamajam finansējumam.

Informāciju sagatavoja

Solveiga Lazovska

Preses un sabiedrisko attiecību nodaļas

vadītājas vietniece

tālrunis: 67027498

Solveiga.Lazovska@zm.gov.lv

  • Publicēts:
    02.04.2009