Lauksaimnieki līdz 30.jūnijam var pieteikties atbalstam daļēji naturālo saimniecību pārstrukturizācijai

No šā gada 1.aprīļa līdz 30.jūnijam Lauku atbalsta dienests (LAD) 3.kārtā pieņem projektu iesniegumus Latvijas Lauku attīstības programmas 2007.-2013.gadam pasākumā „Atbalsts daļēji naturālo saimniecību pārstrukturizācijai”. Trešās kārtas pieejamais publiskais finansējums noteikts 1 850 418 latu apmērā.

Pasākuma “Atbalsts daļēji naturālo saimniecību pārstrukturēšanai” mērķis ir veicināt daļēji naturālo saimniecību pārstrukturēšanu, sekmējot komerciālas un konkurētspējīgas saimnieciskas darbības attīstību, tādejādi nodrošinot ienākumu līmeņa palielināšanos lauku reģionos un veicinot lauku sociālekonomiskās telpas attīstību. Pasākuma īstenošanas vieta ir Latvijas lauku teritorija, ieviešanas laiks - 2008. un 2009.gads.

Atbalsta pretendents var būt fiziska vai juridiska persona, kuras saimnieciskā darbība galvenokārt ir saistīta ar lauksaimnieciskās produkcijas ražošanu, un kura katru gadu iesniedz gada pārskatu vai gada ienākumu deklarāciju Valsts ieņēmumu dienestā. Atbalsta pretendenta saimnieciskās darbības neto apgrozījumam, neieskaitot subsīdijas, kas izmaksātas kā valsts vai Eiropas Savienības (ES) atbalsts lauksaimniecībai un lauku attīstībai, par pēdējo noslēgto gadu jābūt vismaz 2108 latiem, bet ne vairāk kā 7028 lati. Savukārt lauksaimnieka ieņēmumiem no lauksaimnieciskās ražošanas jābūt vismaz 50 % apmērā no kopējās saimnieciskās darbības neto apgrozījuma. Tāpat pretendentam jāizstrādā saimniecības attīstības plāns par pieciem gadiem.

Atbalsts tiks piešķirts kā vienotas likmes summa. Atbalsta maksimālais apjoms saimniecībai noteikts 1500 eiro apjomā gadā, un tas tiks maksāts ne ilgāk kā piecus gadus pēc kārtas.

Saistību periodā, kas būs pieci gadi, atbalsta saņēmēja veiktajam minimālajam ieguldījuma apjomam ir jābūt vismaz 7500 eiro, bet pirmo trīs gadu laikā - vismaz 4500 eiro. Saistību perioda ceturtajā gadā LAD pārskatīs ieguldījumu atbilstību sagatavotajam saimniecības attīstības plānam. Ja plānā paredzētie ieguldījumi trīs gadu pārskata termiņā netiks veikti, tad turpmāk atbalsts netiks piešķirts, savukārt jau saņemtais atbalsts nebūs jāatmaksā.  

Atbalsta pasākums tiks finansēts no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA), paredzot Latvijas valsts līdzfinansējumu.  

Iesniegumi pasākuma 3.kārtai gatavojami saskaņā ar Ministru kabineta 2008.gada 18.augusta noteikumiem Nr.668 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība Lauku attīstības programmas 2007.–2013.gadam pasākumam „Atbalsts daļēji naturālo saimniecību pārstrukturēšanai””.

Sīkāka informācija par pasākumu un atbilstošajiem normatīvajiem aktiem atrodama ZM interneta mājas lapas www.zm.gov.lv un LAD interneta mājas lapas www.lad.gov.lv sadaļās par Eiropas Savienības atbalstu.

 

______________________________

 

Informāciju sagatavoja

Solveiga Lazovska

Preses un sabiedrisko attiecību nodaļas

vadītājas vietniece

tālrunis: 67027498

Solveiga.Lazovska@zm.gov.lv

 

 

  • Publicēts:
    09.04.2009