Lauksaimnieki maijā turpina saņemt maksājumus

Maijā Zemkopības ministrija (ZM) turpina izmaksāt lauksaimniekiem dažāda veida atbalstu – subsīdijas, Eiropas Savienības (ES) platību un dzīvnieku maksājumus.

Tādējādi maijā lauksaimniekiem tiks veikti šādi maksājumi:

- vienotais platību maksājums – 1 000 000 latu apmērā;

- mazāk labvēlīgo apvidu maksājums 800 000 latu apmērā;

- Agrovides maksājumi – 2 537 000 latu apmērā.

Papildus tam, nodrošinot 2009.gada 3.februāra Ministru kabineta sēdē „Par ārkārtas pasākumiem piena nozares problēmu risinājumam” lemto, maija beigās tiks izmaksāts avansa maksājums 12 500 000 latu apmērā par atdalīto papildus valsts tiešo maksājumu par pienu

Atdalīto papildu valsts tiešo maksājumu par pienu varēs saņemt, ja lauksaimnieka saimnieciskā darbība atbilst vienotā platības maksājuma saņemšanas nosacījumiem, un tas līdz kārtējā gada 15.maijam būs iesniedzis Lauku atbalsta dienesta reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē "Platību maksājumu iesniegumu 2009.gadā".

Informācija par plānotajām izmaksām ir pieejama Lauku atbalsta dienesta (LAD) interneta mājas lapas saitē http://www.lad.gov.lv/index.php?d=3573.

Informāciju sagatavoja

Solveiga Lazovska

Preses un sabiedrisko attiecību nodaļas

vadītājas vietniece

tālrunis: 67027498

Solveiga.Lazovska@zm.gov.lv

  • Publicēts:
    30.04.2009