Lauksaimnieki var pieteikties atbalstam daļēji naturālo saimniecību pārstrukturizācijai

No šā gada 15.janvāra līdz 31.martam Lauku atbalsta dienests (LAD) 2.kārtā pieņem projektu iesniegumus Latvijas Lauku attīstības programmas 2007.-2013.gadam pasākumā „Atbalsts daļēji naturālo saimniecību pārstrukturizācijai”. Otrās kārtas pieejamais publiskais finansējums noteikts 3 088 820 eiro apmērā.

Pasākuma “Atbalsts daļēji naturālo saimniecību pārstrukturēšanai” mērķis ir veicināt daļēji naturālo saimniecību pārstrukturēšanu, sekmējot komerciālas un konkurētspējīgas saimnieciskas darbības attīstību, tādejādi nodrošinot ienākumu līmeņa palielināšanos lauku reģionos un veicinot lauku sociālekonomiskās telpas attīstību. Pasākuma īstenošanas vieta ir Latvijas lauku teritorija, ieviešanas laiks - 2008. un 2009.gads.

Atbalsta pretendents var būt fiziska vai juridiska persona, kuras saimnieciskā darbība galvenokārt ir saistīta ar lauksaimnieciskās produkcijas ražošanu, un kura katru gadu iesniedz gada pārskatu vai gada ienākumu deklarāciju Valsts ieņēmumu dienestā. Atbalsta pretendenta saimnieciskās darbības neto apgrozījumam, neieskaitot subsīdijas, kas izmaksātas kā valsts vai Eiropas Savienības (ES) atbalsts lauksaimniecībai un lauku attīstībai, par pēdējo noslēgto gadu jābūt vismaz 2108 latiem, bet ne vairāk kā 7028 lati. Savukārt lauksaimnieka ieņēmumiem no lauksaimnieciskās ražošanas jābūt vismaz 50 % apmērā no kopējās saimnieciskās darbības neto apgrozījuma. Tāpat pretendentam jāizstrādā saimniecības attīstības plāns par pieciem gadiem.

Atbalsts tiek piešķirts kā vienotas likmes summa. Atbalsta maksimālais apjoms saimniecībai noteikts 1500 eiro apjomā gadā, un tas tiks maksāts ne ilgāk kā piecus gadus pēc kārtas.

Saistību periodā, kas būs pieci gadi, atbalsta saņēmēja veiktajam minimālajam ieguldījuma apjomam ir jābūt vismaz 7500 eiro, bet pirmo trīs gadu laikā - vismaz 4500 eiro. Saistību perioda ceturtajā gadā LAD pārskatīs ieguldījumu atbilstību sagatavotajam saimniecības attīstības plānam. Ja plānā paredzētie ieguldījumi trīs gadu pārskata termiņā netiks veikti, tad turpmāk atbalsts netiks piešķirts, savukārt jau saņemtais atbalsts nebūs jāatmaksā.  

Atbalsta pasākums tiek finansēts no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA), paredzot Latvijas valsts līdzfinansējumu.  

Pirmoreiz pasākumā projektu iesniegumus pieņēma no 2008.gada 3.novembra līdz 15.decembrim Pasākuma 1.kārtas kopējais publiskais finansējums bija noteikts 3 117 224 eiro apjomā. Kopā tika saņemti 651 iesniegumi. Visvairāk iesniegumu saņemti Dienvidlatgales un Austrumlatgales reģionālajās lauksaimniecības pārvaldēs. Kopumā tika saņemti iesniegumi par publisko finansējumu 4 838 400 eiro apmērā, tādejādi radot kārtai piešķirtā finansējuma iztrūkumu 1 721 176 eiro.

Iesniegumi pasākuma 2.kārtai gatavojami saskaņā ar Ministru kabineta 2008.gada 18.augusta noteikumiem Nr.668 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība Lauku attīstības programmas 2007.–2013.gadam pasākumam „Atbalsts daļēji naturālo saimniecību pārstrukturēšanai””.

Sīkāka informācija par pasākumu un atbilstošajiem normatīvajiem aktiem atrodama ZM interneta mājas lapas www.zm.gov.lv un LAD interneta mājas lapas www.lad.gov.lv sadaļās par Eiropas Savienības atbalstu.

 

______________________________

 

Informāciju sagatavoja

Solveiga Lazovska

Preses un sabiedrisko attiecību nodaļas

vadītājas vietniece

tālrunis: 67027498

Solveiga.Lazovska@zm.gov.lv

 

 

 

 

  • Publicēts:
    09.01.2009
© Copyright 2011 Zemkopības ministrija. Izstrādāts: Business Instruments Informācijas publicēšana, saskaņojot ar Zemkopības ministriju.
"Piekļūstamības paziņojums" (ZM, PVD, VTUA, VMD)
Pēdējās izmaiņas lapā veiktas: 02.12.2022