Lauksaimniekiem paredzēto valsts atbalstu neskars noteiktais 10 procentu samazinājums

Lai nodrošinātu visu uzsākto valsts atbalsta pasākumu sekmīgu ieviešanu un nepieļautu vēl lielāku finansējuma samazinājumu esošajai valsts atbalsta lauksaimniecībai programmai, Zemkopības ministrija (ZM) nepiemēros Finanšu ministrijas (FM) noteikto 10% samazinājumu paredzētajiem subsīdiju pasākumiem. Šis samazinājums tiks veikts, papildu samazinot Zemkopības ministrijas un tās padotības iestāžu uzturēšanas izdevumus.

 

Kopējais finansējums lauksaimniekiem valsts atbalsta pasākumu ieviešanai 2009.gadā noteikts 16 181 709 latu apmērā. Tas šobrīd prioritāri tiek novirzīts atbalstam ciltsdarbam un dzīvnieku audzēšanai 6 046 438 latu apmērā, kā arī kredītprocentu dzēšanai un investīciju veicināšanai lauksaimniecībā 5 957 658 latu apmērā.

 

 

________________________________

 

Informāciju sagatavoja

Solveiga Lazovska

Preses un sabiedrisko attiecību nodaļas

vadītājas vietniece

tālrunis: 67027498

Solveiga.Lazovska@zm.gov.lv

 

  • Publicēts:
    26.03.2009