Lauku atbalsta dienests pieņem projektu iesniegumus vairākos Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta pasākumos

No šā gada 5.marta līdz 6.aprīlim Lauku atbalsta dienests (LAD) pieņem projektu iesniegumus Rīcības programmas Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai Latvijā 2007.-2013.gadam pasākumos „Investīcijas akvakultūras uzņēmumos”, „Zvejas un akvakultūras produktu apstrāde un mārketings” un pasākuma „Kopīgas rīcības pasākumi” aktivitātē „Investīcijas ražošanas, pārstrādes vai mārketinga iekārtās un infrastruktūrā”.

Pasākumā „Investīcijas akvakultūras uzņēmumos” šī ir otrā projektu iesniegumu pieņemšanas kārta. Projektu iesniegumi gatavojami saskaņā ar Ministru kabineta (MK) 2008.gada 21.aprīļa noteikumiem Nr.298 “Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu iesniegumu konkursa veidā lauku un zivsaimniecības attīstībai” un 2008.gada 1.aprīļa MK noteikumiem Nr. 240 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu zivsaimniecības attīstībai atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā pasākumam "Investīcijas akvakultūras uzņēmumos"" ar grozījumiem š.g. 27.janvārī – MK noteikumi Nr.68.”. Pasākuma 2. kārtai piešķirtais publiskais finansējums ir 2 miljoni latu.

Šā pasākuma mērķis ir modernizēt akvakultūras uzņēmumus un uzlabot to darbību, attīstīt tradicionālās akvakultūras metodes, attīstīt jaunu un īpaši pieprasītu ūdensdzīvnieku sugu audzēšanu, kā arī īstenot tādas akvakultūras metodes, kas būtiski samazina negatīvu ietekmi uz vidi.

 Projektu iesniegumi jāiesniedz Lauku atbalsta dienesta reģionālajās lauksaimniecības pārvaldēs pēc atbalsta pretendenta juridiskās adreses.

Arī pasākumā “Zvejas un akvakultūras produktu apstrāde un mārketings” šī ir otrā projektu iesniegumu pieņemšanas kārta. Projektu iesniegumi gatavojami saskaņā ar 2008.gada 21.aprīļa Ministru kabineta noteikumiem Nr.298 “Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu iesniegumu konkursa veidā lauku un zivsaimniecības attīstībai” un 2008.gada 1.aprīļa Ministru kabineta noteikumiem Nr.241 “Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu zivsaimniecības attīstībai atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā pasākumam “Zvejas un akvakultūras produktu apstrāde”” ar grozījumiem š.g. 27.janvārī – MK noteikumi Nr.87. Šim pasākumam piešķirts publiskais finansējums 4 miljonu latu apmērā.

Pasākuma mērķis ir palielināt zvejas un akvakultūras produktu pievienoto vērtību, paaugstināt darba drošību un darba ražīgumu, samazināt negatīvu ietekmi uz vidi, nodrošināt produktu kvalitāti, tai skaitā samazināt kaitīgas vielas zivju produktos, kā arī ražot jaunus produktus un izmantot zivju apstrādes blakusproduktus un atkritumus.

Projektu iesniegumi jāiesniedz Lauku atbalsta dienesta centrālajā struktūrvienībā Rīgā, Republikas laukumā 2, 918. kabinetā, tālr. 67027130, 67027868.

Savukārt aktivitātē „Investīcijas ražošanas, pārstrādes vai mārketinga iekārtās un infrastruktūrā” šī ir pirmā projektu iesniegumu pieņemšanas kārta ar pieejamo publisko finansējumu 2 miljoni latu. Projektu iesniegumi sagatavojami saskaņā ar MK 2008.gada 21.aprīļa noteikumiem Nr.298 “Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu iesniegumu konkursa veidā lauku un zivsaimniecības attīstībai” un MK 2008.gada 11.novembra noteikumiem Nr.937 „Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība zivsaimniecības attīstībai atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā aktivitātei “Investīcijas ražošanas, pārstrādes vai mārketinga iekārtās un infrastruktūrā””.

Pasākuma mērķis ir atbalstīt investīcijas ražošanas, pārstrādes vai mārketinga iekārtās, kā arī infrastruktūrā, kuru ieviešanas rezultāts ir pieejams plašam zivsaimniecības nozares pārstāvju lokam.

Projekta iesniegumi jāiesniedz Lauku atbalsta dienesta reģionālajās lauksaimniecības pārvaldēs pēc atbalsta pretendenta juridiskās adreses.

Iepriekš minētajos pasākumos kārtās iesniegto projektu iesniegumu projektu īstenošanas beigu datums noteikts divu gadu laikā no līguma noslēgšanas dienas starp atbalsta pretendentu un Lauku atbalsta dienestu.

Sīkāka informācija par pasākumiem un atbilstošajiem normatīvajiem aktiem atrodama:

Informāciju sagatavoja

Antra Elste

Preses un sabiedrisko attiecību nodaļas

pārvaldes vecākā referente

Tālrunis: 67878705

antra.elste@zm.gov.lv

  • Publicēts:
    11.02.2009