Lauku attīstības programmas pasākuma „Arodapmācības” projektu iesniegumus vērtēs neatkarīgi no iesniegšanas laika

No šā gada 10.marta līdz 10.aprīlim Lauku atbalsta dienests (LAD) pieņem projektu iesniegumus Latvijas Lauku attīstības programmas 2007.-2013.gadam pasākuma „Arodapmācības un informācijas pasākumi” aktivitātē „Arodapmācības”.

Pasākumā „Arodapmācības” šī ir pirmā projektu iesniegumu pieņemšanas kārta un projekti gatavojami saskaņā ar Ministru kabineta (MK) 2008.gada 21.aprīļa noteikumiem Nr.298 “Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu iesniegumu konkursa veidā lauku un zivsaimniecības attīstībai” un MK 2008.gada 22.decembra noteikumiem Nr. 1081 „Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākuma „Arodapmācības un informācijas pasākumi” aktivitātē „Arodapmācības” .

Šī pasākuma mērķis ir nodrošināt pieejamu arodapmācībai, lai veicinātu zinātnes un jaunas prakses atziņu izmantošanu lauksaimniecības, mežsaimniecības un pārtikas ražošanas nozarēs.

Projektus LAD vērtēs saskaņā ar Latvijas un Eiropas Savienības tiesību aktiem, kā arī projektu kvalitātes kritērijiem, tādējādi nepiemērojot attiecīgo Ministru kabineta noteikumu nosacījumu, ka, ja vairāki projekti ir ieguvuši vienādu punktu skaitu, priekšroka tiek dota atbalsta pretendentam, kura projekta iesniegums reģistrēts agrāk.

Zemkopības ministrija nākošajai projektu iesniegšanas kārtai izstrādās grozījumus vērtēšanas nosacījumos, lai novērstu pirmajā kārtā radušās nepilnības.

Informāciju sagatavoja

Solveiga Lazovska

Preses un sabiedrisko attiecību nodaļas

vadītājas vietniece

tālrunis: 67027498

Solveiga.Lazovska@zm.gov.lv

  • Publicēts:
    06.03.2009