Lauku attīstības speciālistu skaita samazināšana notiks atbilstoši jaunajam teritoriālajam dalījumam

No šī gada 1.jūlija  tiks samazināts Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra (LLKC) lauku attīstības speciālistu skaits pašvaldībās. Pēc grozījumu veikšanas likumā „Par valsts budžetu 2009.gadā” speciālistu atalgojums vairs netiks nodrošināts no valsts dotācijām.

Šobrīd Zemkopības ministrija sadarbībā ar LLKC izstrādā iespējamos Lauku konsultatīvās un informācijas apmaiņas sistēmas modeļus, kas ļautu turpināt lauku attīstības speciālistiem sniegt informāciju lauksaimniekiem.

„Ņemot vērā, ka aktivitāti lauku teritorijā ir iespējams veicināt, nodrošinot informāciju vajadzīgā laikā un vietā - sniedzot lauciniekiem aktuālu informāciju par attīstības iespējām, izmantojot ES un valsts atbalstu, minimāli nepieciešamais būtu nodrošināt lauku attīstības speciālistus teritorijās ar negatīvu attīstības indeksu,” atzīst Zemkopības ministrijas valsts sekretāra vietnieks Aivars Lapiņš. LLKC direktors Edgars Linde gan uzsver, ka šobrīd galīgais variants vēl nav pieņemts, tāpēc būtu pāragri šobrīd izdarīt galīgos secinājumus par to, kā notiks lauku attīstības speciālistu darbs turpmāk.

Lauku attīstības speciālisti darbojas Latvijas lauku konsultatīvās un informācijas apmaiņas sistēmas ietvaros visās Latvijas pašvaldībās un viņu galvenie pienākumi ir konsultāciju sniegšana lauksaimniekiem par Eiropas Savienības un valsts atbalsta lauksaimniecībai un lauku attīstībai izmantošanas iespējām. Pastāvot vecajam administratīvajam dalījumam katrā pagastā bija viens lauksaimniecības konsultants – tātad to skaits pārsniedza 500 cilvēkus. Pēc 1. jūlija Latvijā būs 109 novadi, tāpēc arī lauku attīstības speciālistu skaits samazināsies. „Viss, protams, ir atkarīgs no pieejamajiem finanšu resursiem,” saka Edgars Linde, „tāpēc mēs centīsimies izveidot tādu modeli, kas pašreizējos apstākļos būtu visoptimālākais un ļautu pēc iespējas pilnīgāk aptvert visas administratīvās teritorijas, kurās ir objektīva nepieciešamība pēc šāda veida valsts finansēta pakalpojuma.”

Lauku konsultatīvā un informācijas apmaiņas sistēma Latvijā darbojas kopš 2005. gada saskaņā ar Zemkopības ministrijas, Latvijas Pašvaldību savienības un LLKC parakstīto nodomu protokolu.
______________________________

Informāciju sagatavoja
Viktorija Kalniņa
Preses un sabiedrisko attiecību nodaļas
pārvaldes vecākā referente
Tālrunis: 67027622
viktorija.kalnina@zm.gov.lv

  • Publicēts:
    29.06.2009