Līdz 1.aprīlim vēl var pieteikties vairākiem valsts atbalsta pasākumiem lauksaimniecībā

Zemkopības ministrija (ZM) atgādina, ka joprojām Lauku atbalsta dienesta (LAD) reģionālajās pārvaldēs turpina pieņemt lauksaimnieku, nozaru organizāciju un kooperatīvu pieteikumus valsts atbalstam lauksaimniecībā, un 1.aprīlī beigsies pieteikumu pieņemšana vairākos atbalsta pasākumos.

Līdz 1.aprīlim, tas ir vēl divas dienas, jaunās lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības var pieteikties uz valsts atbalstu kooperācijas attīstībai.

Tāpat līdz 1.aprīlim piensaimnieku organizācijas var pieteikties atbalstam vaislas buļļu novērtēšanu pēc pēcnācējiem, cūkkopības organizācijas - atbalstam par kuiļu novērtēšanu pēc pēcnācējiem, kā arī jebkura šķirnes dzīvnieku audzētāju organizācija - nepieciešamo ciltsdarba datorprogrammu iegādei vai izstrādei.

Savukārt augļkopjiem līdz 1.aprīlim jāiesniedz iesniegumi investīciju atbalstam ilggadīgajiem stādījumiem.

No studentiem iesniegumi izglītošanās atbalstam tiek gaidīti līdz 1.aprīlim, bet nākamais šī atbalsta iesniegumu termiņš - 15.septembris.

Lai pieteiktos valsts atbalstam lauksaimniecībā, pretendentam jāaizpilda iesniegums, kura forma atrodama LAD interneta mājas lapā www.lad.gov.lv. Aizpildītā veidlapa jāiesniedz tajā LAD reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē, kur atrodas saimniecība un vai atbalstāmā teritorija.

Ministru kabineta noteikumi Nr. 107 „Noteikumi par ikgadējo valsts atbalstu lauksaimniecībai un tā piešķiršanas kartību” publicēti 19.februāra laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”, kā arī pieejami ZM un LAD interneta mājas lapās.

Zemkopības ministrija aicina lauksaimniekus sekot paziņojumiem rajonu laikrakstos, kā arī informācijai ZM un LAD interneta mājas lapās, lai savlaicīgi varētu pieteikties valsts un ES atbalsta saņemšanai un nenokavētu pieteikšanās termiņus.

Informāciju sagatavoja

Solveiga Lazovska

Preses un sabiedrisko attiecību nodaļas

vadītājas vietniece

tālrunis: 67027498

Solveiga.Lazovska@zm.gov.lv

  • Publicēts:
    30.03.2009