Līdz 13. augustam pieņem projektu iesniegumus divos Eiropas Zivsaimniecības fonda pasākumos

Līdz šā gada 13. augustam Lauku atbalsta dienests (LAD) otrajā kārtā pieņem projektu iesniegumus kompensāciju saņemšanai Eiropas Savienības Eiropas Zivsaimniecības fonda (EZF) un Rīcības programmas pasākuma „Sociāli ekonomiskie pasākumi” aktivitātē „Kompensācijas zvejas kuģu apkalpes locekļiem (zvejniekiem) pēc pilnīgas zvejas darbību pārtraukšanas”. Otrās kārtas pieejamais kopējais publiskais finansējums ir 1 500 000 latu.

Iesniegumi otrajai kārtai gatavojami saskaņā 2008.gada 18.augusta Ministru kabineta noteikumiem Nr.664 „Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu kompensāciju maksājumu veidā lauku un zivsaimniecības attīstībai” un 2008.gada 7.jūlija Ministru kabineta noteikumiem Nr.514 „Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība kompensāciju maksājumu veidā zivsaimniecības attīstības pasākumam „Sociāli ekonomiskie pasākumi””.

Tāpat arī līdz 13. augustam LAD trešajā kārtā pieņem atklāta konkursa projektu iesniegumus EZF un Rīcības programmas pasākumā „Zvejas aktivitāšu pilnīga pārtraukšana”. Trešās kārtas pieejamais publiskais finansējums ir 2 500 000 latu

Iesniegumi gatavojami saskaņā ar 2008.gada 6.maija Ministru kabineta noteikumiem Nr.323 „Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība zivsaimniecības attīstībai pasākumam „Zvejas aktivitāšu pilnīga pārtraukšana””.

Projektu iesniegumus pieņem Lauku atbalsta dienesta reģionālās lauksaimniecības pārvaldes saskaņā ar atbalsta pretendenta juridisko adresi. Reģionālo lauksaimniecības pārvalžu adreses ir atrodamas mājas lapā: www.lad.gov.lv.

Kārtā iesniegto projektu iesniegumu īstenošanas beigu datums noteikts viena gada laikā no līguma noslēgšanas dienas starp atbalsta pretendentu un LAD. Projekta iesnieguma veidlapa un metodiskie norādījumi tās aizpildīšanai ir atrodami mājas lapā: www.lad.gov.lv.

Informāciju sagatavoja

Antra Elste

Preses un sabiedrisko attiecību nodaļas

pārvaldes vecākā referente

Tālrunis: 67878705

antra.elste@zm.gov.lv

  • Publicēts:
    27.06.2009