Līdz 15.maijam jaunās lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības var pieteikties valsts atbalstam

Maijā Lauku atbalsta dienesta (LAD) reģionālajās pārvaldēs turpinās pieņemt pieteikumus no kooperatīviem, kā arī no lauksaimniekiem valsts atbalstam lauksaimniecībā.

Līdz 15.maijam jaunās lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības var pieteikties valsts atbalstam kooperācijas attīstībai.

Savukārt nākamais tuvākais pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 1.jūnijs, kad iesniegumi atbalsta saņemšanai tiek gaidīti no lauksaimniekiem, kas nodarbojas ar augļu un dārzeņu integrēto audzēšanu.

Lai pieteiktos valsts atbalstam lauksaimniecībā, pretendentam jāaizpilda iesniegums, kura forma atrodama LAD interneta mājas lapā www.lad.gov.lv. Aizpildītā veidlapa jāiesniedz tajā LAD reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē, kur atrodas saimniecība un vai atbalstāmā teritorija.

Ministru kabineta noteikumi Nr. 107 „Noteikumi par ikgadējo valsts atbalstu lauksaimniecībai un tā piešķiršanas kartību” publicēti 19.februāra laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”, kā arī pieejami Zemkopības ministrijas un LAD interneta mājas lapās.

________________________________

 

Informāciju sagatavoja

Solveiga Lazovska

Preses un sabiedrisko attiecību nodaļas

vadītājas vietniece

tālrunis: 67027498

Solveiga.Lazovska@zm.gov.lv

  • Publicēts:
    28.04.2009