Līdz 18.jūnijam var pieteikties atbalstam lauksaimniecības produktu pievienotās vērtības radīšanai

Informācija presei

22.05.2009.

Līdz šā gada 18.jūnijam Lauku atbalsta dienests (LAD) pieņems projektu pieteikumus no lauksaimniekiem Lauku attīstības programmas 2007. - 2013.gadam pasākuma „Lauksaimniecības produktu pievienotās vērtības radīšana” 2.kārtā.

Projektu pieteikumi gatavojami saskaņā ar 2008.gada 21.aprīļa Ministru kabineta noteikumiem Nr.298 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu iesniegumu konkursa veidā lauku un zivsaimniecības attīstībai" un 2008.gada 8.aprīļa Ministru kabineta noteikumiem Nr.255 "Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku attīstībai Latvijas lauku attīstības programmas pasākuma "Lauksaimniecības produktu pievienotās vērtības radīšana" ietvaros".

Pasākuma otrās kārtas pieejamais publiskais finansējums noteikts 10 474 290 latu apjomā. Kārtā iesniegto projektu iesniegumu projektu ieviešanas beigu datums noteikts divu gadu laikā no līguma noslēgšanas dienas starp atbalsta pretendentu un Lauku atbalsta dienestu.

Atbalsta mērķis ir paaugstināt lauksaimniecības produktu pārstrādes efektivitāti, veicināt produktu ar augstu pievienoto vērtību ražošanu, palielināt bioloģiskās lauksaimniecības, integrētās lauksaimniecības un Latvijas agroklimatiskajiem apstākļiem un tradicionālajām ražošanas metodēm raksturīgo pārstrādes produktu klāstu. Bez tam pasākuma ietvaros tiks veicināta Latvijā nozīmīgāko sektoru - piena, gaļas un graudu - pārstrādes uzņēmumu saliedēšana un jaunu, lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību veidotu, pārstrādes uzņēmumu veidošana piena un gaļas sektoros.

Pasākuma ietvaros tiek atbalstītas šādas investīcijas lauksaimniecības produktu pārstrādei: jaunu būvju un esošo būvju rekonstrukcija; jaunu iekārtu un aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmas nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana; investīcijas vides aizsardzības jomā pārstrādes uzņēmuma darbības uzlabošanai.

Uz atbalstu var pretendēt pārstrādes uzņēmumi, kas darbojas pārstrādē vismaz 2 gadus un kooperatīvu veidota jauna komercsabiedrība, kas plāno nodarboties ar piena un gaļas pārstrādi. Pieļauts, ka publiskā līdzfinansējuma daļa projektā var sasniegt 50 % no attiecināmajām izmaksām.

Projekta iesnieguma veidlapa un metodiskie norādījumi tās aizpildīšanai ir atrodami mājas lapā www.lad.gov.lv, sadaļā - ES atbalsts. Projektu iesniegumi jāiesniedz Lauku atbalsta dienesta Centrālajā struktūrvienībā Rīgā, Republikas laukumā 2, 816. kabinetā, tālruņi informācijai: 67027128, 67027399.

Informāciju sagatavoja

Solveiga Lazovska

Preses un sabiedrisko attiecību nodaļas

vadītājas vietniece

tālrunis: 67027498

Solveiga.Lazovska@zm.gov.lv

 

 

  • Publicēts:
    24.04.2009