Līdz 2.februārim pieņem projektu iesniegumus vairākos Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta pasākumos

Šā gada janvārī Lauku atbalsta dienestā (LAD) ir iespējams pieteikties atbalstam vairākos programmas Eiropas Zivsaimniecības fonda (EZF) atbalsta ieviešanai Latvijā 2007. – 2013.gadam jeb Rīcības programmas pasākumos.

Līdz 2.februārim LAD pieņem projektu iesniegumus divos Rīcības programmas pasākumos: „Zveja iekšējos ūdeņos” un pasākumā, kas noteikts saskaņā ar atbilstošajiem MK noteikumiem profesionālo iemaņu pilnveidošanai un kompetences līmeņa paaugstināšanai zvejniecībā, akvakultūrā, zvejas un akvakultūras produktu apstrādē.

Pasākumā „Zveja iekšējos ūdeņos” šī ir projektu iesniegumu pieņemšanas 1.kārta. Projektu iesniegumu pieņemšana notiek saskaņā ar 2008.gada 6.oktobra MK noteikumiem Nr.828 „Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu zivsaimniecības attīstībai atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā pasākumam „Zveja iekšējos ūdeņos””. Pasākuma 1.kārtai piešķirts publiskais finansējums 80 000 latu apmērā.

Šī pasākuma mērķis ir zvejas attīstība iekšējos ūdeņos un konkurētspējas veicināšana, modernizējot zvejas infrastruktūru un iekārtas, uzlabojot zvejas produktu kvalitāti un samazinot negatīvo ietekmi uz vidi. Uz atbalstu var pieteikties iekšējās ūdenstilpes vai tās daļas īpašnieki vai nomnieki, kuriem izsniegta speciālā atļauja (licence) komercdarbībai zvejniecībā un kuriem ir rūpnieciskās zvejas tiesības, kā arī pašvaldības.

Saskaņā ar 2008.gada 22.septembra MK noteikumiem Nr.785 „Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu zivsaimniecības attīstībai atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā profesionālajai apmācībai, partnerattiecību, sadarbības un pieredzes apmaiņas veicināšanai”” atvērta projektu iesniegumu pieņemšanas 1.kārta profesionālo iemaņu pilnveidošanai un kompetences līmeņa paaugstināšanai zvejniecībā, akvakultūrā, zvejas un akvakultūras produktu apstrādē, tādējādi sekmējot zivsaimniecības nozares konkurētspēju un darba ražīguma pieaugumu tajā.

 

Šā pasākuma ietvaros atbalstu var saņemt komercreģistrā reģistrēti komersanti, kuru komercdarbības joma ir zvejniecība, akvakultūra vai zvejas un akvakultūras produktu apstrāde, biedrības, kurās ir ne mazāk kā pieci biedri, kas nodarbojas ar komercdarbību zivsaimniecības nozarē, pašvaldības vai tās institūcijas, kā arī tiešās valsts pārvaldes iestādes. Pasākuma 1.kārtai piešķirts publiskais finansējums 150 000 latu apmērā.

Šie pasākumi tiek finansēti no Eiropas Zivsaimniecības fonda, paredzot Latvijas valsts līdzfinansējumu.

 

Vairāk informācijas par EZF atbalsta pasākumiem un pieteikšanās kartību, kā arī spēkā esošie normatīvie akti pieejami ZM interneta mājas lapā www.zm.gov.lv un LAD interneta mājas lapā www.lad.gov.lv.

 

 

________________________________

 

Informāciju sagatavoja

Solveiga Lazovska

Preses un sabiedrisko attiecību nodaļas

vadītājas vietniece

tālrunis: 67027498

Solveiga.Lazovska@zm.gov.lv

 

 

  • Publicēts:
    07.01.2009