Līdz 27.martam lauksaimnieki var pieteikties augšņu agroķīmiskai izpētei

Saskaņā ar Lauku atbalsta dienesta (LAD) lēmumu šogad augšņu agroķīmisko izpēti veiks Agroķīmisko pētījumu centrs. Tādējādi līdz 27.martam lauksaimniekiem Agroķīmisko pētījumu centrā jāiesniedz iesniegums un nepieciešamie dokumenti, lai noslēgtu līgumu par šo pakalpojumu.

Jau ziņots, ka Lauku atbalsta dienests ir pieņēmis lēmumu un noteicis, ka 2009.gadā augšņu agroķīmisko izpēti veiks Agroķīmisko pētījumu centrs. Tādējādi no 16.marta lauksaimniekiem divu nedēļu laikā Agroķīmisko pētījumu centrā, Rīgā, Struktoru ielā 14A (tālr.: 67552996, fakss: 67551272, e-pasts: info@apcentrs.lv) jāiesniedz iesniegums un zemes robežu plāna kopija ar zemes kadastra numuru, kurā iezīmēta augšņu agroķīmiskai izpētei paredzētās platības kontūra. Pēc tam tiks slēgti līgumi par darbu izpildi 2009.gadā.

Zemkopības ministrija arī atgādina, ka martā Lauku atbalsta dienesta reģionālajās pārvaldēs turpina pieņemt lauksaimnieku, nozaru organizāciju un kooperatīvu pieteikumus valsts atbalstam lauksaimniecībā.

Ministru kabineta noteikumi Nr. 107 „Noteikumi par ikgadējo valsts atbalstu lauksaimniecībai un tā piešķiršanas kartību” publicēti 19.februāra laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”, kā arī pieejami ZM un LAD interneta mājas lapās.

Zemkopības ministrija aicina lauksaimniekus sekot paziņojumiem rajonu laikrakstos, kā arī informācijai ZM un LAD interneta mājas lapās, lai savlaicīgi varētu pieteikties valsts un ES atbalsta saņemšanai un nenokavētu pieteikšanās termiņus.

Informāciju sagatavoja

Solveiga Lazovska

Preses un sabiedrisko attiecību nodaļas

vadītājas vietniece

tālrunis: 67027498

Solveiga.Lazovska@zm.gov.lv

  • Publicēts:
    20.03.2009