Līdz 30.aprīlim pieņem projektu iesniegumus kompensācijām zvejniekiem pēc pilnīgas zvejas darbību pārtraukšanas

No šā gada 30.marta līdz 30.aprīlim Lauku atbalsta dienests (LAD) pieņem projektu iesniegumus Rīcības programmas Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai Latvijā 2007.-2013.gadam pasākuma “Sociāli ekonomiskie pasākumi” aktivitātē “Kompensācijas zvejas kuģu apkalpes locekļiem (zvejniekiem) pēc pilnīgas zvejas darbību pārtraukšanas”.

Pasākuma “Sociāli ekonomiskie pasākumi” aktivitātē “Kompensācijas zvejas kuģu apkalpes locekļiem (zvejniekiem) pēc pilnīgas zvejas darbību pārtraukšanas” šī ir pirmā projektu iesniegumu pieņemšanas kārta ar pieejamo publisko finansējumu viena miljona latu apmērā. Projektu iesniegumi sagatavojami saskaņā ar 2008.gada 18.augusta Ministru kabineta noteikumiem Nr.664 „Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu kompensāciju maksājumu veidā lauku un zivsaimniecības attīstībai” (saite uz www.likumi.lv) un 2008.gada 7.jūlija Ministru kabineta noteikumiem Nr.514 „Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība kompensāciju maksājumu veidā zivsaimniecības attīstības pasākumam „Sociāli ekonomiskie pasākumi”” (saite uz www.likumi.lv).

Pasākuma mērķis ir veicināt zvejniecības efektivitāti un konkurētspēju, piedāvājot iespēju saņemt kompensācijas tiem zvejniekiem, kuri strādājuši uz kuģiem, kas, savukārt, nodoti sadalīšanai (tai skaitā sagriešanai metāllūžņos) vai izmantošanai mērķiem ārpus zvejniecības.

Projektu iesniegumi jāiesniedz LAD reģionālajās lauksaimniecības pārvaldēs pēc atbalsta pretendenta juridiskās adreses. Reģionālo lauksaimniecības pārvalžu adreses ir atrodamas mājas lapā: www.lad.gov.lv.

Sīkāka informācija par pasākumiem un atbilstošajiem normatīvajiem aktiem atrodama:

Informāciju sagatavoja

Antra Elste

Preses un sabiedrisko attiecību nodaļas

pārvaldes vecākā referente

Tālrunis: 67878705

antra.elste@zm.gov.lv

  • Publicēts:
    02.03.2009