Līdz 5.februārim pieņem pieteikumus meliorācijas sistēmu būvniecībai un uzlabošanai

Janvārī Lauku atbalsta dienests (LAD) turpina pieņemt projektu pieteikumus no mežsaimniekiem vairākos Lauku attīstības programmas 2007. - 2013.gadam pasākumos, kas saistīti ar zemju apmežošanu un meliorācijas sistēmām.

Pirmajā kārtā no 5.janvāra līdz 5.februārim LAD pieņem projektu pieteikumus Lauku attīstības programmas 2007. - 2013.gadam pasākuma "Infrastruktūra, kas attiecas uz lauksaimniecības un mežsaimniecības attīstību un pielāgošanu" aktivitātei lauksaimniecības zemēs "Meliorācijas sistēmu būvniecība, rekon­strukcija un renovācija" un aktivitātei meža zemēs "Meliorācijas sistēmu rekonstrukcija un renovācija".

Pasākuma mērķis ir uzlabot infrastruktūru, kas attiecas uz lauksaim­niecības attīstību, meža ražības paaugstināšanu, audzes veselības un kokmateriālu kvalitātes uzlabošanu, kā arī lauksaimniecības un mežsaimniecības nozares konkurētspējas paaugstināšanu.

Atbalsts tiek piešķirts meliorācijas sistēmu būvniecībai, rekonstrukcijai un renovācijai lauksaimniecības zemēs un meliorācijas sistēmu rekonstrukcijai un renovācijai meža zemēs. Jaunu meliorācijas sistēmu būvniecība meža zemē netiek atbalstīta.

Vairāk informācijas par šiem pasākumiem un atbilstošajiem normatīvajiem aktiem var atrast ZM interneta mājas lapas www.zm.gov.lv un LAD interneta mājas lapas www.lad.gov.lv sadaļās par Eiropas Savienības atbalstu.

 

________________________________

 

Informāciju sagatavoja

Solveiga Lazovska

Preses un sabiedrisko attiecību nodaļas

vadītājas vietniece

tālrunis: 67027498

Solveiga.Lazovska@zm.gov.lv

 

 

  • Publicēts:
    07.01.2009