Luksemburgā vēlreiz diskutēs par tiešo maksājumu shēmas pārskatīšanu nākotnē

Šā gada 22.jūnijā un 23.jūnijā zemkopības ministrs Jānis Dūklavs Luksemburgā piedalīsies Eiropas Savienības (ES) Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes sanāksmē, kuras centrālā diskusija plānota par Kopējās lauksaimniecības politikas (KLP) nākotni. Sanāksmē apspriedīs arī vairākus zivsaimniecības sektora, lauksaimniecības sektora, kā arī veterinārijas jautājums.

 

Diskusijā par KLP nākotni zemkopības ministrs norādīs, ka Latvija var atbalstīt Padomes secinājumus. Tajos noteikts, ka tiešo maksājumu sistēmai jābūt taisnīgai, likumiskai, efektīvai, viegli ieviešamai, pietiekami elastīgai, viegli pamatojamai un izskaidrojamai, kas nozīmē arī vēsturisko references rādītāju un datu pārskatīšanu. Tomēr papildu Latvija turpinās uzstāt, ka, izvērtējot alternatīvas pašreizējām vēsturiskajām referencēm, nepieciešams nodrošināt, ka tiešo maksājumu atbalsta apjomi ir vienlīdzīgi ar vienādu nosacījumu izpildi. J.Dūklavs savā uzrunā aicinās Komisiju pēc iespējas ātrāk nodrošināt likumdošanas ietvaru, lai visi lauksaimnieki visā Eiropā varētu saimniekot godīgos konkurences apstākļos

 

Zemkopības ministrs Latvijas nostāju paudis vairakkārt, kā arī pēdējoreiz Čehijā diskusijās maija neformālajā ES Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes sanāksmē, kur vēlreiz uzsvēra, ka nepieciešama tiešo maksājumu sistēmas pārskatīšana un maksājumu apjomu izlīdzināšana starp dalībvalstīm.

 

Lauksaimniecības sektora sadaļā tiks izskatīti arī jautājumi par mazāk labvēlīgu apvidu kritēriju noteikšanu šo apvidu karšu sagatavošanai, kā arī lauksaimniecības produktu augstas kvalitātes saglabāšanas politiku. Latvija atbalsta gan šādu karšu nepieciešamību, gan arī Padomes secinājumus par produktu kvalitātes politikas uzlabošanu, precizēšanu un vienkāršošanu, lai veicinātu kvalitatīvu produktu ražošanu un aizsargātu patērētāju intereses.

 

Zivsaimniecības sadaļā Latvijai nozīmīgākā ir diskusija par  kontroles sistēmu, lai nodrošinātu kopējās zivsaimniecības politikas noteikumu ievērošanu. Diskusijā tiks spriests par nepieciešamajiem kontroles instrumentiem un līdzekļiem, soda sankcijām, soda punktu sistēmu un Komisijas pilnvarām pārkāpumu gadījumos. J.Dūklavs norādīs, ka būtu maksimāli jāizmanto un savā starpā jāsalāgo jau šobrīd izveidotie, pieejamie resursi un mehānismi, tos pilnveidojot, nevis jāveido jauni, dārgi instrumenti, kuru efektivitāte nav pierādīta. Latvija arī ir skeptiski noskaņota pret soda punktu sistēmas ieviešanu piedāvātajā variantā, jo punktu sistēma nav caurskatāma un viegli piemērojama. Tāpat zemkopības ministrs norādīs, ka Komisijas pilnvaras Kopējās zivsaimniecības politikas noteikumu izpildes kontrolē ir jādefinē precīzāk. Jānosaka arī maksimālās soda robežas, ko tā var piemērot un pašu sodu piemērošanas procedūru.

 

Sanāksmē tiks diskutēts arī par akvakultūras konkurētspējas palielināšanu, īpaši uzsverot likumdošanas vienkāršošanu, pētījumu un zinātnes atziņu praktiskas izmantošanas veicināšanu, kā arī pieļaujamās nozvejas noteikšanu 2010.gadā. Veterinārijas jautājumu blokā tiks spriests par dzīvnieku aizsardzību nonāvēšanas laikā, kur Latvija plānojusi iesniegt deklarāciju par nepieciešamību paredzēt atvieglojumus teļu kaušanai ārpus kautuves pašpatēriņam.

 

________________________________

 

Informāciju sagatavoja

Solveiga Lazovska

Preses un sabiedrisko attiecību nodaļas

vadītājas vietniece

tālrunis: 67027498

Solveiga.Lazovska@zm.gov.lv

 

 

 

  • Publicēts:
    19.06.2009