Meža īpašnieki izmantojot ES atbalstu var mācīties par brīvu

  

Paziņojums presei

2009.gada 15.jūnijā

Valsts meža dienesta Konsultāciju pakalpojumu centrs (KPC) Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai pasākuma „Arodapmācības un informācijas pasākumi” aktivitātes „Arodapmācības” ietvaros realizē projektu „Arodapmācības mežsaimniecības nozarē”.

VMD Konsultāciju pakalpojumu centrs aicina meža īpašniekus pieteikties uz bezmaksas apmācību kursiem jūlijā un augustā visā Latvijā sekojošās tēmās:

1. tēma. Meža resursu racionāla apsaimniekošana, izmantošana un ieguve – Valkā, Liepājas rajona Durbes pagastā un Tukumā (5 dienas);

2. tēma. Meža apsaimniekošanas kā uzņēmējdarbības veida plānošana – Jelgavas rajona Ozolniekos, Kuldīgā, Rēzeknē, Cēsu rajona Priekuļos, Madonā un Daugavpilī (4 dienas);

3. tēma. Nemeža zemes un lauksaimniecības neizmantojamās zemes izmantošanas veidi mežsaimniecības produktu ieguvei – Talsos, Preiļos un Alūksnē (3 dienas);

4. tēma. ES atbalsta izmantošanas iespējas mežsaimniecībā LAP pasākumi mežsaimniecībai, atbalsta pretendenti, nosacījumi, atbalsta apjoms – Valmierā, Ludzā, Aizkrauklē, Saldus rajona Novadnieku pagastā un Rīgas rajonā Salaspilī (4 dienas).

Puse no apmācību laika ir praktiskās mācības mežā un citos interesantos objektos. Atbilstoši tēmai notiks mācību filmu, cirsmu novērtēšanas programmas „Meža vērtē” un mazgabarīta mežizstrādes tehnikas demonstrējumi.

Lektori – pieredzējuši KPC darbinieki, kā arī LLU Meža fakultātes un Latvijas mežzinātnes institūta „Silava” speciālisti.

Pēc kursu beigšanas klausītāji saņems apliecības un vērtīgas grāmatas par meža apsaimniekošanu, kā informatīvo izdevumu meža īpašniekiem Čiekurs.

Pieteikties var KPC nodaļās pa tālruni vai aizpildot pieteikšanās formu, kura pieejama KPC mājas lapā www.kpc.gov.lv, nosūtot pa faksu vai iesniedzot attiecīgajās KPC nodaļās.

Sīkāka informācija KPC mājas lapā www.kpc.gov.lv sadaļā Apmācības – Arodapmācības vai pa tālruni 67895816 vai mobilo 29133563 (Sarmīte Grundšteine)

KPC ir Valsts meža dienesta struktūrvienība, kas atbalsta meža īpašniekus ar padomu ikdienas meža apsaimniekošanas darbos, gan ES un valsts atbalsta finansējuma apguvē, gan sniedzot kvalitatīvus meža apsaimniekošanas pakalpojumus. KPC atrodas visos Latvijas rajonos. Sīkāka informācija par KPC darbību pieejama mājas lapā www.kpc.gov.lv.

Informācija par pasākumu norises vietām un laiku pielikumā.

Informāciju sagatavoja:

VMD Konsultāciju pakalpojumu centra,

Atbalsta daļas vadītāja Sarmīte Grundšteine

Tālr. 67895816, Mob. 29133563

e-pasts: Sarmite.Grundsteine@kpc.vmd.gov.lv

  • Publicēts:
    25.06.2009