Ministrs Kaspars Gerhards Briselē paraksta lauksaimniecības ministru deklarāciju BIOEAST iniciatīvas atbalstam

Ministrs Kaspars Gerhards Briselē paraksta lauksaimniecības ministru deklarāciju BIOEAST iniciatīvas atbalstam

Zemkopības ministrs Kaspars Gerhards pirmdien, 15. novembrī, Briselē piedalījās deklarācijas parakstīšanā par godu BIOEAST iniciatīvas piektajai gadadienai. Lauksaimniecības ministru kopīgo deklarāciju Briselē ES Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru tikšanās laikā parakstīja Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Bulgārijas, Horvātijas, Rumānijas, Slovēnijas un Višegradas valstu lauksaimniecības ministri. 

 

BIOEAST iniciatīvas pastāvēšanas laikā BIOEAST valstu starpā ir attīstīta ciešāka sadarbība, un Eiropas Komisija ir atzinusi šīs iniciatīvas nozīmi. BIOEAST valstu ministru Briselē parakstītā deklarācija uzsver nepieciešamību veicināt uz politiku un pētniecību orientētas tematiskās darba grupas tādās jomās kā agroekoloģija, pārtikas sistēmas, mežsaimniecības vērtības ķēdes, progresīvās bioloģiskas izcelsmes ķīmiskās vielas un materiāli, bioenerģija, kā arī izglītība un prasmes. Deklarācijas parakstītāji aicina ES institūcijas turpināt atbalstīt BIOEAST iniciatīvu kā stratēģisku tīklu, lai sasniegtu Eiropas zaļā kursa mērķus un uzsver nepieciešamību veikt pasākumus, lai bioekonomika tiktu labāk integrēta izglītības, pētniecības, inovāciju un reģionālās attīstības programmās un Kopējās lauksaimniecības politikas stratēģiskajos plānos. 

 

BIOEAST valstis deklarācijā aicina visu valstu vadošās ministrijas sniegt ieguldījumu bioekonomikas valsts līmeņa programmās, lai labāk iesaistītu nacionāla līmeņa ieinteresētās puses resursu, zināšanu un spēju mobilizēšanā un lai nodrošinātu vienmērīgu, taisnīgu un iekļaujošu pāreju pretī ilgtspējīgai nākotnei un saglabātu mūsu planētu veselu nākamajām paaudzēm. 

____________________
Informāciju sagatavoja:
Rūta Rudzīte, 
sabiedrisko attiecību speciāliste 
Tālrunis: +371 67027498 
E-pasts: ruta.rudzite@zm.gov.lv 
Tīmekļvietne: www.zm.gov.lv  

  • Publicēts:
    15.11.2021