Nacionālās pārtikas kvalitātes shēma papildināta ar jaunām pārtikas produktu grupām

Valdība šodien apstiprināja Zemkopības ministrijas izstrādāto Ministru kabineta noteikumu projektu „Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 18.augusta noteikumos Nr.663 „Prasības pārtikas kvalitātes shēmām, to ieviešanas, darbības, uzraudzības un kontroles kārtība””.

Ņemot vērā pārtikas ražotāju interesi piedalīties nacionālajā pārtikas kvalitātes shēmā, noteikumi papildināti ar prasībām jaunām pārtikas produktu grupām (kazas piena produktiem, kartupeļu čipsiem, pupiņām, skābētiem un marinētiem kāpostiem, smiltsērkšķu un ābolu sulai, žāvētiem augļiem un dārzeņiem, kā arī sukādēm) un vienkāršota noteiktā uzraudzības un kontroles kārtība.

Pamatojoties uz Eiropas Savienības prasībām bioloģiskajā lauksaimniecībā, nacionālajā pārtikas kvalitātes shēmā ir noteiktas prasības par ģenētiski modificēto organismu izmantošanas aizliegumu.

Noteikumos precizēta integrēti audzētu lauksaimniecības produktu izmantošana nacionālajā pārtikas kvalitātes shēmā atbilstoši Ministra kabineta 2008.gada 2.jūnija noteikumiem Nr.401 „Lauksaimniecības produktu integrētās audzēšanas, uzglabāšanas un marķēšanas prasības, kā arī kontroles kārtība”.

Noteikumi stāsies spēkā pēc to publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.
______________________________

Informāciju sagatavoja
Viktorija Kalniņa
Preses un sabiedrisko attiecību nodaļas
pārvaldes vecākā referente
Tālrunis: 67027622
viktorija.kalnina@zm.gov.lv

  • Publicēts:
    14.07.2009