No 16.marta lauksaimnieki var pieteikties augšņu agroķīmiskai izpētei

Martā Lauku atbalsta dienesta (LAD) reģionālajās pārvaldēs turpina pieņemt lauksaimnieku, nozaru organizāciju un kooperatīvu pieteikumus valsts atbalstam lauksaimniecībā.

Lauku atbalsta dienests ir pieņēmis lēmumu un noteicis, ka 2009.gadā augšņu agroķīmisko izpēti veiks Agroķīmisko pētījumu centrs. Tādējādi no pirmdienas, 16.marta, lauksaimniekiem divu nedēļu laikā Agroķīmisko pētījumu centrā, Rīgā, Struktoru ielā 14A (tālr.: 67552996, fakss: 67551272, e-pasts: info@apcentrs), jāiesniedz iesniegums un zemes robežu plāna kopija ar zemes kadastra numuru, kurā iezīmēta augšņu agroķīmiskai izpētei paredzētās platības kontūra. Pēc tam tiks slēgti līgumi par darbu izpildi 2009.gadā.

Tāpat Zemkopības ministrija atgādina, ka sākot ar šā gada 2.martu šķirnes dzīvnieku audzētāju organizācijas – Latvijas šķirnes dzīvnieku audzētāju savienība un Latvijas Holšteinas šķirnes lopu audzētāju asociācija - ir uzsākušas pakalpojuma sniegšanu zemniekiem par ģenētiskās kvalitātes un produktivitātes noteikšanu pārraudzībā esošām piena govīm.

Tādējādi līdz 20.martam šīm šķirnes dzīvnieku audzētāju organizācijām jānoslēdz līgumi ar ganāmpulka īpašniekiem un Lauku atbalsta dienestā jāiesniedz ganāmpulka īpašnieku saraksti un novērtēto dzīvnieku skaits. Pamatojoties uz iesniegtajiem sarakstiem LAD aprīļa otrajā nedēļā veiks avansa maksājumus par pārraudzībā esošo govi.

Par ģenētiskās kvalitātes un produktivitātes noteikšanu pārraudzībā esošai govij sīkāku informāciju piena lopkopības saimniecību īpašnieki var saņemt Latvijas šķirnes dzīvnieku audzētāju savienībā pie Nikolaja Ļisovenko, zvanot pa tālruņiem 29172234 vai 67298723, kā arī Latvijas Holšteinas šķirnes lopu audzētāju asociācijā pie Ulda Krievāra, zvanot pa tālruņiem 29286434 vai 64222707.

Ministru kabineta noteikumi Nr. 107 „Noteikumi par ikgadējo valsts atbalstu lauksaimniecībai un tā piešķiršanas kartību” publicēti 19.februāra laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”, kā arī pieejami ZM un LAD interneta mājas lapās.

Zemkopības ministrija aicina lauksaimniekus sekot paziņojumiem rajonu laikrakstos, kā arī informācijai ZM un LAD interneta mājas lapās, lai savlaicīgi varētu pieteikties valsts un ES atbalsta saņemšanai un nenokavētu pieteikšanās termiņus.

Informāciju sagatavoja

Solveiga Lazovska

Preses un sabiedrisko attiecību nodaļas

vadītājas vietniece

tālrunis: 67027498

Solveiga.Lazovska@zm.gov.lv

 

 

  • Publicēts:
    13.03.2009