Nosaka izplatīšanai nederīgas pārtikas turpmākās izmantošanas vai iznīcināšanas kārtību

Valdība šodien apstiprināja Zemkopības ministrijas izstrādātos Ministru kabineta noteikumus „Izplatīšanai nederīgas pārtikas turpmākās izmantošanas vai iznīcināšanas kārtība”.

Noteikumi paredz izplatīšanai nederīgas pārtikas turpmākās izmantošanas vai iznīcināšanas kārtību, kurā noteikta pārtikas uzņēmuma atbildība un pienākumi, kā arī precizētas Pārtikas veterinārā dienesta (PVD) darbības.

Pārtikas uzņēmumam vai PVD, tirdzniecībā konstatējot pārtiku, kas neatbilst normatīvo aktu noteiktajām prasībām, ir jāaptur šīs pārtikas izplatīšanu, lai nepieļautu šīs pārtikas izmantošanu cilvēku uzturā un derīgas pārtikas piesārņošanu.

Pārtikas un veterinārais dienests pieņem lēmumu par izplatīšanai nederīgas pārtikas turpmāko izmantošanu vai iznīcināšanu.

Turpmāk PVD informāciju par nekaitīguma prasībām neatbilstošu pārtiku saņem no Latvijas Nacionālā kontaktpunkta, kas ir atbildīgs par informācijas saņemšanu un izplatīšanu attiecībā uz pārtikas radīto risku cilvēku veselībai vai dzīvībai, un publicē to dienesta mājas lapā internetā.

Ja pārtikas uzņēmums konstatē izplatīšanai nederīgu augu izcelsmes un jaukto pārtikas produktu, tad uzņēmums to izmanto par dzīvnieku barības sastāvdaļu, ja tas nav bijis saskarē ar termiski neapstrādātiem dzīvnieku izcelsmes produktiem un atbilst noteiktajām dzīvnieku barības nekaitīguma prasībām, vai pārtikas produktu iznīcina.

Savukārt, ja no trešajām valstīm tiek ievesta pārtika, kas neatbilst noteiktajām prasībām par pārtikas apriti, PVD veic kontroli, lai nodrošinātu atbilstības pārbaudi saistībā ar dzīvnieku barības un pārtikas aprites tiesību aktiem un dzīvnieku veselības un dzīvnieku labturības noteikumiem.

Noteikumi aizstās līdz šim spēkā esošos Ministru kabineta 2001.gada 9.janvāra noteikumus Nr.17 "Izplatīšanai nederīgas pārtikas turpmākās izmantošanas vai iznīcināšanas kārtība".

Noteikumi stāsies spēkā pēc to publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.
______________________________

Informāciju sagatavoja
Viktorija Kalniņa
Preses un sabiedrisko attiecību nodaļas
pārvaldes vecākā referente
Tālrunis: 67027622
viktorija.kalnina@zm.gov.lv

  • Publicēts:
    07.07.2009