Nosaka lopbarības augu sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības kārtību kultūraugiem

Valdība šodien apstiprināja Zemkopības ministrijas (ZM) izstrādātos Ministru kabineta (MK) noteikumus "Lopbarības augu sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumi".

Noteikumi nosaka lopbarības augu sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības kārtību kultūraugiem un institūciju, kas kontrolē šo sēklu ievešanu no valstīm, kuras nav Eiropas Savienības dalībvalstis.

Noteikumi precizē dokumentus, kas apliecina sēklas kvalitāti un kārtību, kā tiek saņemta atļauja uz laiku tirgot sēklas, kas neatbilst minimālās dīgtspējas prasībām.
Noteikumi samazina administratīvo slogu  sēklu tirgotājiem, nosakot, ka, pārsaiņojot un tirgojot sertificētas sēklas nelielos iesaiņojumos, nebūs jāveic atkārtota sēklu sertifikācija.

Tāpat "Lopbarības augu sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumi" nosaka, ka tirgotājiem, kas nodarbojas ar sertificētu sēklu vairumtirdzniecību, turpmāk informācija par sēklu atlikumiem tirdzniecības gada beigās būs jāsniedz Valsts augu aizsardzības dienestam.

Noteikumos izvirzītās prasības kontrolēs Valsts augu aizsardzības dienests.


Noteikumi stāsies spēkā pēc to publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.

______________________________

Informāciju sagatavoja
Viktorija Kalniņa
Preses un sabiedrisko attiecību nodaļas
pārvaldes vecākā referente
Tālrunis: 67027622
viktorija.kalnina@zm.gov.lv

  • Publicēts:
    17.02.2009