Nosaka svaigu augļu un dārzeņu kvalitātes un klasifikācijas prasības

Valdība šodien apstiprināja Zemkopības ministrijas izstrādātos Ministru kabineta noteikumus „Svaigu augļu un dārzeņu kvalitātes, klasifikācijas un marķējuma prasības un svaigu augļu un dārzeņu atbilstības standartiem novērtēšanas kārtība”.

Noteikumu projekts nosaka svaigu augļu un dārzeņu kvalitātes un klasifikācijas prasības, tostarp prasības izplatīšanai mazumtirdzniecībā atsevišķiem augļiem un dārzeņiem, kam ir noteikti specifiski tirdzniecības standarti, kā arī atbilstības specifiskajam vai vispārīgajam tirdzniecības standartam novērtēšanas un kontroles kārtību.

Noteikumi paredz, ka grieztu vai sadalītu produktu, kā arī ēšanai vai apstrādei virtuvē gatavu produktu atļauts izplatīt mazumtirdzniecībā, ja tas ir atbilstoši higiēniski apstrādāts, iepakots un marķēts.

Mazumtirdzniecībā ir atļauts izplatīt ābolus, zemenes, bumbierus un tomātus, kuri atbilst Komisijas Regulas Nr.1580/2007 I pielikuma A daļas prasībām un kuru marķējumā ir norāde par paredzēto pārstrādes veidu, piemēram, „zemenes ievārījumam”.

Noteikumi paredz, ka prasību ievērošanas kontroli veic Pārtikas un veterinārais dienests (PVD).

Tāpat noteikumi nosaka kārtību, kādā novērtē eksportējamā produkta atbilstību standartam. Tirgotājam būs jānosūta dienesta teritoriālajai struktūrvienībai iesniegumu par produkta atbilstības novērtēšanu, kurā jānorāda tirgotāja nosaukums un adrese, produkta veids un daudzumu, kā arī plānotais izvešanas datumu.

Savukārt, lai novērtētu importējamā produkta atbilstību standartam, tirgotājs ne vēlāk kā 24 stundas pirms paredzētās atbilstības pārbaudes nosūta dienesta valsts robežas kontroles punkta inspektoram iesniegumu par produkta atbilstības novērtēšanu, kurā norāda datumu, kad produktu krava šķērsos Latvijas valsts robežu un produkta veidu, daudzumu un partiju skaitu.

Jaunie noteikumi aizstās līdz šim spēkā esošos Ministru kabineta 2008.gada 30.jūnija noteikumus Nr.470 „Svaigu augļu un dārzeņu kvalitātes un klasifikācijas prasības un kārtība, kādā novērtējama svaigu augļu un dārzeņu atbilstība standartiem”.

Noteikumi stāsies spēkā ar 2009.gada 1.jūliju.


______________________________

Informāciju sagatavoja
Viktorija Kalniņa
Preses un sabiedrisko attiecību nodaļas
pārvaldes vecākā referente
Tālrunis: 67027622
viktorija.kalnina@zm.gov.lv

  • Publicēts:
    26.06.2009