Noteiks dzīvnieku barības piedevu un bioproteīnu aprites kārtību

Zemkopības ministrija (ZM) izstrādājusi Ministru kabineta (MK) noteikumu projektu „Noteikumi par atļautajām dzīvnieku barības piedevām un bioproteīniem un to aprites kārtību”, ko šodien izsludināja valsts sekretāru sanāksmē.

Noteikumu projektā noteikta atļauto dzīvnieku barības piedevu un bioproteīnu aprites kārtība. Plānots noteikt, ka atļaus ražot, izplatīt un lietot tās dzīvnieku barības piedevas, kas publicētas Eiropas Kopienas dzīvnieku barības piedevu reģistrā, kā arī atļaus ražot, izplatīt un lietot tos bioproteīnus, kuri uzskaitīti šo noteikumu projekta pielikumā. Tāpat plānots arī, ka noteiktās prasības nepiemēros dzīvnieku barībai, kas paredzēta eksportam uz valstīm, kuras nav Eiropas Savienības dalībvalstis. Dzīvnieku barībai, kas paredzēta eksportam, piemēro importētājvalsts normatīvo aktu prasības.

Paredzēto noteikumu izpildi uzraudzīs un kontrolēs Pārtikas un veterinārais dienests.

Eiropas Kopienas dzīvnieku barības piedevu reģistrs pieejams Zemkopības ministrijas mājas lapā www.zm.gov.lv.

Noteikumu projekts stāsies spēkā pēc tā apstiprināšanas valdībā un publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.


______________________________

Informāciju sagatavoja
Viktorija Kalniņa
Preses un sabiedrisko attiecību nodaļas
pārvaldes vecākā referente
Tālrunis: 67027622
viktorija.kalnina@zm.gov.lv

  • Publicēts:
    04.06.2009