Noteiks dzīvnieku datu bāzēs esošās informācijas izmantošanas kārtību


Zemkopības ministrija (ZM) sagatavojusi Ministru kabineta (MK) noteikumu projektu „Reģistrēto dzīvnieku datu bāzēs esošās informācijas izmantošanas kārtība”, ko šodien izsludināja valsts sekretāru sanāksmē.

Noteikumu projekta mērķis ir noteikt dzīvnieku datu bāzēs esošās informācijas izmantošanas kārtību.

Datu bāzes pārzinis ir valsts aģentūra „Lauksaimniecības datu centrs” (LDC).

LDC nodrošinās autorizētu pieeju datu bāzei dzīvnieku īpašniekiem un turētājiem, Pārtikas un veterinārā dienesta (PVD), Lauku atbalsta dienesta, pašvaldības iestāžu un policijas pilnvarotām amatpersonām, kā arī PVD pilnvarotiem veterinārārstiem.

Arī privātpersonas varēs izmantot datu bāzi, lai iepazītos ar datiem par sev piederošajiem dzīvniekiem vai par citiem dzīvniekiem, ja ir saņemta to īpašnieku vai turētāju piekrišana.

Datu bāzes izmantošanai būs nepieciešama autorizēta pieeja. Lai to saņemtu, personai būs jāiesniedz LDC rakstisks iesniegums papīra formā vai arī tas jāsūta elektroniski uz oficiālo datu centra e-pasta adresi (ldc@ldc.gov.lv). Ja iesniegumu sūta elektroniski, tad to sagatavo atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Noteikumi stāsies spēkā pēc to apstiprināšanas valdībā un publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.


______________________________

Informāciju sagatavoja
Antra Elste
Preses un sabiedrisko attiecību nodaļas
pārvaldes vecākā referente
Tālrunis: 67878705
antra.elste@zm.gov.lv

  • Publicēts:
    18.06.2009