Noteiks liellopu gaļas marķēšanas kārtību

Zemkopības ministrija (ZM) izstrādājusi Ministru kabineta (MK) noteikumu projektu „Kārtība, kādā marķējama gaļa, kas iegūta no liellopiem, kuru vecums nepārsniedz divpadsmit mēnešus”, ko šodien izsludināja valsts sekretāru sanāksmē.

Noteikumu projekts nosaka prasības liellopu, kuru vecums nepārsniedz 12 mēnešus, iedalīšanai kategorijās un iegūtās gaļas marķēšanai, lai galapatērētājam būtu nodrošināta informācija par dzīvnieka vecumu kaušanas brīdī un tirdzniecības nosaukumu katrā ražošanas un tirdzniecības posmā.

Gaļas marķēšanu var veikt, izmantojot etiķeti vai zīmogu, un marķējumā jānorāda dzīvnieku kaušanas vecums gaļai, kas iegūta no liellopiem, kuru vecums nepārsniedz 12 mēnešus, lietojot norādi: „nokauts līdz astoņu mēnešu vecumam” vai „nokauts 8 līdz 12 mēnešu vecumam”, kā arī tirdzniecības nosaukums: teļa gaļa vai jaunlopa gaļa.

Savukārt, ja gaļu patērētājiem piedāvā bez iesaiņojuma, tad tirdzniecības vietās kaušanas vecumu un tirdzniecības nosaukumu norāda uz cenu zīmes.

Par noteikumu ievērošanu un izpildi atbild Pārtikas veterinārais dienests (PVD).

Noteikumu projekts stāsies spēkā pēc to izskatīšanas valdībā un publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.

 

 

 

Informāciju sagatavoja
Antra Elste
Preses un sabiedrisko attiecību nodaļas
pārvaldes vecākā referente
Tālrunis: 67027622
antra.elste@zm.gov.lv

 

  • Publicēts:
    15.01.2009